Buitenpost Facilitiare ondersteuning
  • De Buitenpost runt een management bureau dat wordt gebruikt door vele onafhankelijke artiesten en groepen.
  • Gratis internet toegang voor jongeren en locale NGO's.
  • Gratis accommodatie, voor buitenlanders tegen minimale onkostenvergoeding.
  • Begeleiding van westerse journalisten en andere bezoekers.
  • Betaalbaar transport voor culturele activiteiten.
  • Gratis ondersteuning voor lokale NGO's
  • Gratis ondersteuning en informatie voor internationale donatie organizaties.
  • Werk voor jonge Bosnische mensen en muzikanten
  • Uitgebreid internationaal integratieprogramma voor Oost Europesche culturele en ecologische organisaties.
info service poo vehicle Vorsicht Bissiger Hund poo office music