The Ease Of Mind

Een boek is verschenen met daarin persoonlijke impressies, politieke analyzes, gedichten proza, beeldmateriaal*, muziek* en webpagina's*.
Dit boek richt zich op de psycho-sociale verschillen en overeenkomsten van vooroorlogse, na-oorlogse en non-oorlogse ervaringen.

S. Martin S. Past
ISBN 90-803872-2-3
(*alleen in de luxe versie)

Het boek is het een vervolg op het boek 'In the Balkan of the Mind', uitgegeven in 1995 door de Zesde Kolonne. Dat boek ging over de delen van de geest die verscheurd zijn door agressie, misbruikt tot op het bot (voor zover je daarvan kan spreken als we het hebben over de hersenen), over gegijzelde, beangstigde, uitgehongerde en paranoia impulsen vanuit de geest. De titel is een woordspeling net zoals 'de Balkanisatie van Indonesie is voorkomen' een woordspeling is.
Dit vervolg gaat over dezelfde, universele menselijke gedachten maar gezien en besproken vanuit een standpunt dat de ongedwongenheid binnen actie, binnen leven, oordelen, creatie, begrip, etcetera vertegenwoordigd. Het boek heeft als doel de alternatieve denktrend meer mogelijk te maken.

Ter voorbereiding op deze publikatie sprak de Buitenpost met psychologen en analytici en critici over dit onderwerp. Verder geeft de Buitenpost lezingen waarbij poezie (vertaald in het Bosnisch) gebruikt wordt om reacties los te maken bij het publiek. Deze reacties komen weer terug in het boek.

Het boek is tijdens de Vredesweek op 24 September 2000 in Nederland gepresenteerd.
Er zullen lezingen en voordrachten gegeven worden. U kunt een verzoek voor dergelijke lezingen of voordrachten doen aan het Eindhovens Vredesburo.

Of en wanneer er vertalingen komen in Engels en Bosnisch is nog niet te zeggen.