Buitenpost, Donatie projecten

De Buitenpost staat in kontact met diverse organisaties die in het verleden donaties hebben gedaan aan groepen in Bosnie Hercegovia. Deze organisaties verlangen dat deze donaties goed en nuttig gebruikt worden. De Buitenpost werkt in overleg met de ontvangende organisaties.

Voorheen

De Buitenpost heeft een donatie project voor rolstoelvervoer geinitieerd, De Buitenpost hielp met het transport van school materialen in Tinja, met materialen voor de blindenschool in Sarajevo, geluidsmateriaal voor een ecologisch locatie, met muziekinstrumenten voor muziekgroepen en met vele persoonlijke giften van mensen uit Nederland aan vrienden en familie in Bosnie Hercegovina. Uiteindelijk heeft de Buitenpost ook een volkswagen busje gedoneerd aan Kolektiv.

Alhoewel

de Buitenpost begrijpt dat de meeste donatietransporten nu naar Kosovo, Albanie, Macedonie gaan, wil de Buitenpost toch graag mededelen dat de Buitenpost beschikt over een volledige registratie met toestemming om hen die Bosnie Herzegovina willen ondersteunen met materialen, verder te helpen.