POO Brochure Een aanbeveling uit ons jaarverslag.

Je kunt het complete jaarverslag 1999 van de Buitenpost op deze pagina downloaden.

De Buitenpost ontving dit jaar alleen ondersteuning voor haar organisatiekosten van het Eindhovens Vredesburo. De andere donaties worden volledig in beslag genomen door de projecten, waarvoor de donaties bestemd waren.
Echter, indien de Buitenpost haar organisatiekosten niet rechtstreeks gedoneerd krijgt maar deze moet verdienen door middel van werk of in de bugetten van de verschillende projecten moet gaan verwerken (zoals steeds vaker door de fondsen wordt voorgesteld) zal zich een andere situatie voor gaan doen. Namelijk, of de Buitenpost kan zich niet volledig concentreren op haar werk in de doel gebieden (omdat het aan het werken is om geld voor de organisatie te verdienen), of de Buitenpost moet bij ieder project dat het ondersteunt haar machtswoord uitspreken zodat de organisatie voldoende inkomsten heeft om te bestaan.


Beide oplossing zijn ons inziens een zwaktebod, en deze handelswijze stimuleert de verwarring binnen de toch al labiele situatie waarin de Buitenpost moet werken. Zeker het bescheiden budget waarmee de Buitenpost kan werken in ogenschouw genomen, is het ons van groot belang dat kleine uitvoerende organisaties zoals de Buitenpost steun krijgen van grotere donatoren en fondsen, om hun werk naar behoren en met volle overtuiging en aandacht te kunnen uitvoeren.
Hierbij moet in ogenschouw genomen worden dat vele organisaties inmiddels Bosnie Hercegovina verlaten. Er wacht de humanitaire organisaties andere problemen in andere delen van de Balkan en de wereld. Het effect van dit vertrek zal bijzonder groot zijn in Bosnie Hercegovina. Daarom is het van groot belang dat ondersteunende organisaties die zich richten op zelfwerkzaamheid en zelfinitiatief, de mogelijkheid krijgen hun werk in BiH voort te zetten. Indien dit niet mogelijk is zal slechts een klein deel van de bevolking, op zeer egocentrische wijze, kunnen blijven profiteren van de inzet en investeringen die de internationale gemeenschap de afgelopen vier jaren heeft gedaan.

De Buitenpost, en andere ondersteunende organisaties, moeten de tijd krijgen zich op ook andere delen van BiH te richten. Sarajevo is inmiddels 'over de oorlog heen'. Slechts de lokale politici, door de woordvoerder van de hoge afgezant van de EU als 'frustrerend' bestempeld, wijzen nog op de situatie van vier jaar geleden. De rest van het land is nog immer is een zeer slechte staat. De gewone mensen praten bijna niet meer over de nationaliteiten en bijbehorende problemen. Zij allen zoeken dramatisch naar mogelijkheden hun leven weer op te bouwen, zij zoeken naar werk en respect voor het werk dat zij verrichten doen. Alleen dat kan hen een toekomstbeeld geven waar zij voor willen werken. De Buitenpost heeft de intentie deze taak op zich te nemen, nu ze haar wortels diep genoeg in de maatschappij heeft laten groeien. Wij vragen directe, practische en volle steun vanuit de wereld om ons heen.

De aanbeveling in deze is dat fondsen en donateurs opgeroepen worden ontwikkelingen zoals hierboven geschetst, actief moeten stimuleren en dat organisaties met lage overheadkosten en een grote output actief ondersteund worden. De Buitenpost werkt met twee werknemers en twee free lancers en gebruikt een jaarbudget budget voor alle kosten dat gelijk staat aan een driemaandelijks loon van een laagbetaalde internationale medewerker van een humanitaire (of politieke) organisatie in BiH.
Het doet me even denken aan een medewerker van de VN die het had over een gat in de begroting voor het opbouw werk in Kosovo van 150 miljoen voor het jaar 2000 (78% van het budget), een bedrag dat ongeveer gelijk staat met anderhalve dag bombarderen.
Dergelijke enorme verschillen moeten weggewerkt worden ongeacht hoe de regels zijn opgesteld voordat de de enorme verschillen aanwezig waren. Opdat het werk van de humanitaire organisaties een impact mogel hebben op de lokale situatie die even groot is als op de 'thuis' situatie van de betreffende donatoren (en bombardeuren).

Met vriendelijke groet en een voorzichtig wijzende vinger hebben wij aandacht gevraagd voor het voorafgaande,

Dank U