more info about Kolektiv
zolang dit knippert, geld dit verzoek nog steeds

Geachte

Graag willen we U op de hoogte brengen van de volgende situatie zodat wij ook enkele bijkomende vragen kunnen stellen;

De buitenpost Sarajevo heeft inmiddels al bijna drie jaar in Sarajevo gewerkt. In deze periode heeft de Buitenpost haar doelstellingen bijna volledig ten uitvoer gebracht. Deze doelstellingen bestonden onder andere uit het informeren van de Nederlandse bevolking over het vredesproces in BosniŽ Hercegovina en het ondersteunen van de burgerlijke maatschappij in Sarajevo en BosniŽ Hercegovina middels donaties, informatieprogramma en culturele projecten.
De Buitenpost zal ook haar doelstelling om een sociaal cultureel managementsburo achter te laten zeer waarschijnlijk kunnen nakomen. Dit buro, grotendeels gerund door lokale mensen uit Sarajevo opereert onder haar eigen naam 'Kolektiv' en doet dit slechts ten dele met hulp van de Buitenpost Sarajevo.
Deze resultaten zijn positief en verheugend. Desondanks denken wij dat er nog vele jaren steun gegeven moet worden aan de burgelijke maatschappij van BosniŽ Hercegovina. Nu pas beginnen de institutionele autoriteiten in BiH samen te werken en ook al deden de burgers dat veel eerder, hun mogelijkheden zijn bijzonder beperkt door zowel financiŽle als psychologische redenen. Maar het zijn de meest positieve krachten in BiH en daarom zal deze het langst gesteund moeten worden.

De Buitenpost, en daarmee het Eindhovens Vredesburo zitten met een klein en merkwaardig probleempje. De Buitenpost heeft vorig jaar geinvesteerd in een in BosniŽ geregistreerd volkswagenbusje. Deze wordt gebruikt om met muzikanten te reizen, om gasten en bezoekers te vervoeren of om materiaal voor de verschillende programma's te transporteren.
Er werd 50.000 kilometer mee gereden alvorens deze bus onlangs in Nederland kapot ging. Deze bus kan in Nederland niet verkocht worden en zelfs niet eens kado gedaan worden. Dit terwijl de bus, op de motor na, in bijna perfecte staat is. Bovendien staat Kolektiv te springen om vervoer. Sinds de bus kapot ging heeft Kolektiv al diverse malen een bus gehuurd, een programma ging niet door en zeer regelmatig moet iemand gezocht worden om te rijden. Er staat een benefiet tournee voor Kolektiv gepland wat alleen mogelijk is met eigen vervoer. Een huurbus in BosniŽ is schandalig duur.

Wij hebben geen budget meer voor het Buitenpostproject in Sarajevo dat begin 2001 zal worden beŽindigd. En wij zien slechts ťťn oplossing; We repareren de kapotte bus in Nederland en leggen er een nieuwe gereviseerde motor in. Deze rijden we dan naar Sarajevo en doneren deze aan Kolektiv waarbij we ook de registratiekosten en verzekering voor een jaar zullen betalen.
Hiervoor hebben wij een bedrag nodig van ongeveer 4000 DM.

Wij weten dat wij dergelijke donaties niet kunnen krijgen van grotere fondsen zoals stichting DOEN, NCDO en dergelijke. Deels vanwege de tijdsdruk die wij hebben maar ook vooral vanwege het typische karakter van dit voorstel. Vandaar dat wij deze persoonlijke brief aan U sturen met het vriendelijke verzoek een privťdonatie te geven zodat wij zelfs de laatste hobbels op weg naar de afwerking van het driejarig Buitenpost project, ontspannend en functioneel kunnen laten verlopen.

U kunt Uw donatie (100 tot 500 gulden) storten op gironummer 5265491 t.n.v. Stichting Vredesburo t.a.v. 'Kolektiv'.
Stichting Vredesburo Eindhoven is een officieel geregistreerde ideŽle organisatie en daardoor kunt U Uw giften van de belasting aftrekken.

Voor nadere informatie kunt U zich wenden tot het Eindhovens Vredesburo 040-2444707

Met vriendelijke groet

Martin S. Past
Buitenpost Sarajevo
14-08-2000