Financijska strana POO-a od 1997. do 2000. godina


Godisnji prihod		1998	1999	2000	ukupno

Saldo prethodne godine	-	 4.500	14.500	nvt

donacije		15.000	 3.300	 2.500	20.800
sponzoriranje projekta	 3.500	28.700	15.000	47.200
posao		 	 1.000	 4.750	 2.500	8.250
ostalo			 4.000	 8.250	 3.000	15.250

ukupno			23.500	50.500	37.500	91.500


Godisnji troskovi	1998	1999	2000	ukupno

smjestaj/org/putni	10.000	15.000	 8.000	31.500
saradnici		 3.500	 5.000	 4.000	11.500

projekti		 6.000	15.000	18.500	39.500

ukupno			19.000	35.000	30.500	84.500

saldo			+4.500	+14.500	+7.000	ide 2000