A. CILJEVI

-porijeklo ovih ciljeva
-Peace Office ukratko
-Porijeklo Peace Office-a

Peace Office Outpost je humanitarna organizacija sa ciljem da podrzava samoinicijative. U tom smislu, ona je eksperiment.

Peace Office Outpost (POO) jete i uvijek ce biti ured holandskog Peace Office-a u Eindhovenu, i zbog toga ce automatski djelovati i u Holandiji (uglavnom Eindhoven) i u zemlji u kojoj se nalazi.
Holandski Peace Office je lokalni ured koji informise drustvo o stalnom procesu globalne svijesti.
Peace Office je osnovan ranih 80-ih godina kao dio mirovnog pokreta. Kao i ostatak drustva, i on se razvio u moderno drustvo zajedno sa socijanim razvojem i problemima koji ih prate.

POO je humanitarna organizacija druge generacije. To znaci; organizacija koja se ne fokusira na hitnu pomoc vec organizacija koja djeluje na pojedince u situacijama u kojima hitna pomoc vec funkcionira. Druga generacija humanitarnih organizacija fokusira se na individualce i njihove specificne potrebe i situacije, u mnogo vecoj mjeri nego na ciljeve opisane ranije. Cilj druge generacije humanitarne organizacije je da poveca sposobnost individua u drustvu da se zastite u socijalnom smislu. Cesto se 'ispod povrsine' koristi psiholosko, politicko i sociolosko znanje, sto znaci da bez zahtjeva nema ni cilja vec samo posljedica.

POO Sarajevo imao je poseban cilj da stimulira ljude da koriste otvorenu liniju izmedju Holandije i Bosne i Hercegovine ('izmedju ovdje i ondje'). Sa ovim zadatkom bilo bi lako pruziti jednostavnu i prakticnu podrsku lokalnoj omladini i omladinskim organizacijama u Bosni i Hercegovini i to bi informiralo holandsku javnost o mirovnom procesu u Bosni i Hercegovini pa bi predrasude, stvorene u toku rata, bile izbrisane.
POO je cesto koristio kulturne aktivnosti da bi ispunio svoje ciljeve.Kultura je osjetljiva tema, nije materijalna i ne spada u programe hitne pomoci. Ipak, umjetnicko iskustvo je neophodan element u drustvu. Bez kulturnog iskustva, bez nove muzike, filomova, poezije, bez novih impresija, drustvo je osudjeno da prati tradicionalno ponasanje i mladi ljudi ce se okretati od takvog drustva. Osim toga, kultura govori medjunarodnim jezikom, siri rijeci do najmanjih dijelova drustva, dovodi ljude u kontakt sa onima koji putuju, a putovanje se nekda smatra 'najcistijim medijem'. Osim toga, POO je cesto koristio kompjutersku komunikaciju sa kojom javnost, narocito mladi ljudi, mogu stvarati kontakte u svim zainteresovanim regionima.