Peace Office Outpost, projekti donacija:

Situacija:

POO je u kontaktu sa nekoliko organizacija koje su donirale materijalna sredstva organizacijama u Bosni i Hercegovini. Organizacije - donatori zahtjevaju smisleno koristenje doniranih sredstava, i POO radi u saradnji sa organizacijama koje su primile donacije.

Proslost:

POO je inicirao doniranje vozila preuredjenog za potrebe hendikepiranih osoba. Takodjer, pomogli smo transporte humanitarne pomoci za osnovnu skolu u Tinji (sjeveroistok, Tuzlanski kanton), za Skolu za djecu sa problemom vida u Sarajevu, zvucne opreme za ekolosko selo, muzicke opreme za lokalne muzicke grupe kao i mnogo licnih poklona stanovnika Nizozemske koji imaju porodicu u Bosni i Hercegovini. Takodjer, donirali smo i kombi lokalnim kulturnim aktivistima - organizaciji KOLEKTIV.

Medjutim

POO je svjestan cinjenice da donacijski transporti sada idu na Kosovo, u Albaniju i Makedoniju. To svakako ima vise smisla. POO posjeduje kompletnu papirologiju potrebnu za unos donacija u zemlju koji stoji na raspolaganju potencijalnim donatorima.