POO AimsBuitenpost Informatie
 

1097nl
Nummer 0


 
  Het Eindhovens Vredesburo heeft in ‘96 en ‘97 gewerkt aan een succesvol ondersteuning-project in samenwerking met de organisatie Community Music Sarajevo (CoMuSa). Dit ondersteuningsproject had betrekking op de donatie van culturele faciliteiten, ondersteuning van special music education en informatie uitwisseling.

 Deze geïnvesteerde energie wacht nu op een zinnige aanvulling en de ideeën voor deze wederopbouw van Bosnië Herzegovina stapelen zich op. Het is daarom dat het Vredesburo heeft besloten een experiment aan te gaan. De opzet van een Buitenpost in Sarajevo.

 We geloven dat een Buitenpost, een open lijn tussen hier en daar, vele verschillende en goede initiatieven kan ontplooien en ondersteunen. Initiatieven die in Nederland het bewustzijn wakker kunnen houden, die informatie verspreiden en mensen activeert te helpen.
Initiatieven die individuen en professionals aan kunnen zetten zich in te zetten voor een normalisatie van de situatie op de Balkan, daarbij de eigen situatie in ogenschouw nemend.

 De taken en doelstellingen van de Buitenpost zijn:
 
 

Het organiseren van inter-regionale en internationale culturele activiteiten die gericht zijn op jongeren.
Deze activiteiten hebben bovenal een sociale, culturele en educatieve achtergrond en minder vaak een economische achtergrond.

 Gerelateerd hieraan is de oprichting van een buro waar cultuur faciliteiten worden aangeboden. Het doel hiervan is zowel het aanbieden van faciliteiten als het opleiden van- en werk geven aan lokale mensen met deze faciliteiten.
Tevens heeft cultureel managements- buro de taak een heldere inventarisatie te maken van de aanwezige en afwezige noodzakelijkheden, die nodig zijn om van een pluriforme culturele infrastructuur te spreken.
 
 

Het verzorgen van informatie uitwisseling tussen Bosnië en andere delen van de wereld, met name Nederland, voormalig Joegoslavië en op termijn ook andere landen.
Dit gebeurt door middel van informatie programma’s in de regio Eindhoven en in andere delen van Nederland, door middel van een maandelijkse nieuwsbrief, door middel van een internet magazine en door middel van het uitwerken van gespecificeerde vragen uit de maatschappij. Het aanvoeren van informatie voor het Vredesburo Eindhoven en het organiseren van inter-regionale en internationale culturele activiteiten is hier een integraal onderdeel van.
 
  Stimuleren van buitenlandse betrokkenheid bij de (sociale) wederopbouw van Bosnië Hercegovina.
Hieronder word verstaan; Het verlagen van de drempel voor een bezoek, het initiëren en actief stimuleren van buitenlandse ideeën; het voorbereiden en begeleiden van buitenlandse bezoekers; het verzorgen van informatie voor bepaalde seminars, meetings en dergelijke; en het promoten van Bosnische produkten in het buitenland.
 
 
De Buitenpost werkt met meerdere kleine, van elkaar onafhankelijke, projecten.
De Buitenpost werkt volgens een tweejarenplan met een optie voor een derde jaar.
Het doel is om een onafhankelijk cultuurmanagementburo achter te laten met een kleine, capabele en ervaren staf

 De Buitenpost staat open voor iedere suggestie met betrekking op de relatie Nederland - Bosnië.

De Buitenpost is in Bosnië, en andere delen van de wereld, bekend als P.O.O. (Peace Office Outpost)

 Met vriendelijke groet

 Het Eindhovens Vredesburo
attn; Hans Matheeuwsen
Grote Berg 41
5611 KH Eindhoven
Holland
tel en fax; 00 31 40 2444 707
vredesb@iaehv.nl
giro 5265491

 Buitenpost Sarajevo
Coördinator: Martin S. Past
Medewerker: Darko Kujundzic
Postanska Pretinac 147
71000 Sarajevo
Bosnië Hercegovina
tel i fax 00 387 71536 855
mobiel 06 53523896
POO_MSP@lsinter.net