[Menu]  [dDH]

De "back" button

Naast de buttons in de pagina's heeft uw eigen WWW-browser ook een erg belangrijke button, zoiets als dit: [ met Lynx dus cursortoets <- ]
Met deze knop gaat u terug naar de voorlaatste pagina die u bekeek. U kunt zo een aantal keren 'back' gaan. Dat is handig om bijv. terug te stappen naar die pagina met interessante links en dan weer een nieuwe keuze te maken.
Een ander voordeel van 'Back' is dat de pagina dan vaak niet opnieuw via Internet 'opgehaald' hoeft te worden. Meestal staat hij nog in uw eigen computer en dat werkt dus veel sneller. Nog een handigheidje van 'Back' is dat u ongeveer terug gaat naar dezelfde plek op de pagina waar u gebleven was. Erg handig als dat zo'n ellenlang geval is ...

Het 'Go' menu

Veel WWW-browsers houden ook een lijstje bij van pagina's die u tijdens het surfen bekeek. Door dat lijstje op te roepen kunt u direct weer een pagina kiezen die u een paar stappen terug bekeek. In NetScape vindt u deze lijst onder 'Go' in de bovenste witte balk.
In dDH hebben alle menu's en pagina's een duidelijke titel. Daardoor kunt u in dit 'Go' lijstje erg makkelijk de gewenste pagina terug vinden.


[Menu] [dDH]