[Menu] [dDH]   If you came here via a search engine looking for news: remember that search engines are never 'up to date'. But you are close, try our front door

Protests in Serbia Archive
Tilburg ZaMir: Oproep voor materiele steun aan studenten

Tilburg, 13 februari

OPROEP

Beste mensen,

Terwijl het afgelopen weekend een delegatie van Belgradose studentenorganisaties en onafhankelijke radiostations een bezoek bracht aan Nederland voor gesprekken met ondermeer Wim Kok, Nederlandse media en NGO's reisde Tilburg ZaMir - door onvoorziene samenloop van omstandigheden - naar Belgrado voor een bezoek aan de studentenorganisaties en de radiostations B92 en Index.

Een en ander heeft elkaar niet hoeven bijten en zal zelfs een aanvullende werking kunnen hebben. Deelnemers aan de reis waren ondermeer een KRO radioverslaggever, redacteuren van de universiteitsbladen van Tilburg en Rotterdam en een persfotograaf. De artikelen en het fotomateriaal zullen t.z.t. beschikbaar zijn voor alle Nederlandse universiteitsbladen.

Tevens is er een buslading drukpapier, VHS tapes, computers, modems en geld afgeleverd voor de studentenorganisaties van de Belgradose universiteiten.

Na een eerder bezoek aan de protesterende studenten eind november 1996 was Tilburg ZaMir onder de indruk van de positieve ontwikkelingen bij de opbouw van een solide onafhankelijke studentenbeweging in Belgrado. De studenten laten niet na te benadrukken dat ze onafhankelijk zijn van de Zajedno coalitie en stellen alles in het werk om ook na de afloop van de demonstraties door te kunnen gaan met de strijd voor algehele democratisering. Ook als Zajedno aan de macht komt zal deze door de studenten nauwgezet langs de democratische meetlat worden gehouden en afgerekend worden op haar daden.

We spraken ondermeer met de 'main board' van Protest 96-97 waarin studenten van alle faculteiten zijn vertegenwoordigd. Evenals hun collega's op bezoek in Nederland doen zij een dringend beroep op internationale ondersteuning en solidariteit. Tevens worden officiele en minder officiele bezoeken van westerse organisaties en studenten aan Belgrado zeer op prijs gesteld.

De concrete plannen van de studenten zijn op dit moment het uitbouwen van een onafhankelijke studentenbeweging op alle faculteiten, het uitgeven van onafhankelijke publicaties en periodieken, de opzet van een studentenradiostation en de uitbreiding van de internetfaciliteiten.

Behoudens financiele ondersteuning is er een zeer grote behoefte aan uiteenlopende materiele en inhoudelijke support. De materialenlijst is te uitvoerig maar een bloemlezing bevat ondermeer computerapparatuur, kopieermachines, alle soorten kantoorbenodigdheden, diverse soorten papier, grafisch-, audiovisueel en fotografisch materiaal, etc.

Tilburg ZaMir zal de komende periode met eigen transporten - en via andere kanalen - trachten zoveel mogelijk gericht deze spullen in Belgrado te krijgen.

Vanzelfsprekend stellen we zowel materiele en financiele donaties - als tips en suggesties - ten behoeve van de studenten in Belgrado zeer op prijs. (donaties worden voor 100% in DM beschikbaar gesteld voor uitgaven van de studenten in Belgrado)

N.B. Donaties voor het onafhankelijk radiostation B92 graag storten op giro 7676 t.n.v. Press Now, Amsterdam.

Doorsturen en overnemen van deze oproep wordt op prijs gesteld.

Met vriendelijke groet

Tilburg ZaMir
Edwin Mermans
tel. 013-4561801/4662043
e-mail: mermans@kub.nl
http://www.ddh.nl/org/tzm
giro: 3835882


[Menu] [dDH]