[Menu] [dDH]

News Archive 1998
Stichting BOSNA is klaar voor 1998!

Kerstmarkt en VOEDSELAKTIE

De kerstmarkt was ook dit jaar een gezellig gebeuren, dat voor Stichting Bosna meer dan f 650 opbracht.O.a. de kaarsen van dhr. Troost deden het goed als prijsjes in de verloting.
De voedselaktie was een geweldig succes.Het is vooral fijn, dat er dit jaar ook weer in Eerbeek bij de supermarkten voed- sel verzameld is.
In overleg met onze vrienden in ex-Joegoslavië is beslo- ten om al de houdbare levensmiddelen naar vluchtelingen uit Bosnië in de buurt van Novska te brengen.Deze mensen hebben we al vaker geholpen.Zij wonen redelijk in huisjes, die het Deense Rode Kruis heeft neergezet.De hulp is nu echter stopgezet en zij moeten leven van een half brood per dag en verder HELEMAAL NIETS.
Wij brengen in April alles direct naar hun kamp.We rijden met een aantal Nederlandse jeeps met aanhangers en zorgen samen met onze partners in Novska voor een eerlijke verdeling.
Alles komt bij gezinnen, die voor de rest niets hebben.
Ook een groot aantal kinderfietsen van dhr Vriezen uit Hall gaan die rit mee voor mijn kinderen in Kotoriba.

Plannen

Ook dit jaar zullen wij, met uw steun, een groot aantal trans- porten naar de vluchtelingen in Bosnië en Kroatië verzorgen.
Daarvoor vragen wij nog steeds meubels,dekens, keukenspullen, speelgoed, schoolspullen, maar ook fietsen, gereedschap, voedsel, kleding, schoenen, sanitair en vooral geld voor de transportkosten.Iemand gaf ons de tip, u er nogmaals er op te wijzen, dat u giften aan Stichting Bosna van de belasting kunt aftrekken.Uiteraard zal ik voor u dan een belastingverklaring ondertekenen.
Misschien heeft u nog een aantal kalenders van dit jaar over.
Wij willen die graag in de troosteloze vluchtelingenkampen uitdelen.
Weet u iemand, die een aantal balpennen over heeft?B.v. door- dat er een ander adres of nummer op moet.

Dank

Namens alle mensen, die wij de afgelopen jaren hebben kunnen helpen,wil ik nogmaals mijn dank aan alle medewerkers, gulle gevers e.a. uitspreken.
Behalve de materiële hulp, is ook het bewijs van onze liefde voor deze onschuldige slachtoffers van deze vrede oorlog , heel erg belangrijk.Zij merken, dat zij in hun een- zaamheid niet door iedereen in de steek worden gelaten, maar dat er mensen aan de andere kant van Europa aan hun denken, om hen geven.Vooral hiervoor onze dank. Wij wensen u een voor- spoedig 1998!

Kees Homans (voorzitter Stichting Bosna)
Tel: 0575 562361
Rek.nummer St.Bosna 3161 86 783

Zie ook onze eigen website


[Menu] [dDH]