[Menu] [dDH]

News Archive 1997
VIA, nog steeds aktief

VIA (-PALACINKA)

Hoi, een berichtje om ons voor te stellen en/of te laten weten dat we nog levend zijn. Bovendien ook aktief.

Sinds 1992 zendt VIA (Vrijwillige Internationale Aktie) vrijwilligers uit naar de republieken van wat eens Joegoslavie heette.
We zijn begonnen met het uitzenden van vrijwilligers naar Suncokret, vluchtelingenkampen in Kroatie. Daarna is het aantal projekten, waar we naar toe zenden uitgebreid. Sommigen zijn door ontwikkelingen wederom gestopt. Verderop volgt een overzicht waar we nu naar uitzenden.
VIA staat voor praktische en persoonlijke hulp. Onze bijdrage in 'De kleine dingen die we kunnen doen voor voormalig Joegoslavie' ligt in het uitzenden van vrijwilligers in Nederland, die daar samen met de project-partner daar steun geven, zowel fysiek als moreel. Dit kan varieren van het opzetten van aktiviteiten voor vluchtelingenkinderen tot bouwen van huizen en nog veel andere dingen. VIA maakt deel uit van een internationale vredesorganisatie, Service Civil International. Vaak komen ook vrijw. uit andere landen en via partnerorganisaties van ons naar de projecten waar we naar toe uitzenden (dit is overigens niet alleen ex-yugo).
De vrijw. die naar de Balkan gaan, betalen de reis zelf in principe zelf en daarnaast een bedrag tussen de fl 140.- en de fl. 200.- voor kost en inwoning aldaar.

Door wat minder menskracht bij ons en ontwikkelingen in de landen zelf -meer (professionele) lange-termijnvrijwilligers en overdracht aan lokale aktivisten, was het de afgelopen tijd vooral het bijhouden van de lopende kontakten. De laatste tijd hebben we vooral mensen uitgezonden naar:

Vanzelfsprekend volgen de ontwikkelingen elkaar snel op. Obonjan lijkt nu minder zinvol, daarentegen wordt er door deels dezelfde mensen nu een nieuw projekt opgezet in Ustikolina (bosnia), waar nieuwe vrijw. worden gezocht. We hebben lange tijd mensen utgezonden naar Pakrac en Suncokret, voor korte tijd ook naar Servie (Hi Neighbour in Belgrado). Tot zover.
Vragen kunnen natuurlijk altijd gesteld worden.

De mensen -min of meer- aktief nu in VIA-Palacinka: Elze Kollen
Kees Driessen
Jolanda Elferink
Wilbert Helsloot

Tot ziens of e-mails!


Vrijwillige Internationale Aktie
Dutch branch of SCI
vianl@xs4all.nl


[Menu] [dDH]