[Menu] [dDH]

Kosova opinions and alerts 1998
Luchtaanvallen: de gevolgen in Servië

21 oktober 1998

Net als tijdens de oorlog in Bosnië, blijkt opnieuw hoe beperkt de berichtgeving in de massamedia feitelijk is. Pas half oktober wordt er en passant melding gemaakt van een 'onbedoeld' neveneffect van de dreigende luchtaanvallen tegen ServiŽ: Het is de media aldaar inmiddels verboden nieuwsberichten van buitenlandse media over te nemen.

Al sinds eind september echter komt er via onafhankelijke kanalen als E-mail en nieuwsgroepen ronduit alarmerend nieuws uit Belgrado: Er is een ware heksenjacht gestart op onafhankelijke media zoals radio B92 en de krant Nasa Borba.
Ook de buitenparlementaire oppositie ligt zwaar onder vuur. Een citaat uit de Glas Javnosti van 1 oktober: "Misschien kunnen we niet elk Amerikaans vliegtuig neerschieten, maar we kunnen wel al hun agenten pakken, verzameld rond verradersorganisaties zoals de Belgrade Circle, Women in Black, het Helsinki Committee for Human Right en de Citizen`s Alliance."
Voor de goede orde: De inmiddels versplinterde politieke oppositie (die eind '96 en begin '97 nog te hoop liep tegen Milosevic) is wat betreft Kosova even nationalistisch als de president.

Verschillende journalisten zijn Belgrado al ontvlucht of bereiden hun vlucht voor. Nu lijkt het te rechtvaardigen het belang van deze mensen 'op te offeren' in het licht van de dreigende hongerdood van duizenden vluchtelingen uit Kosova.
Maar o.a. bij monde van de onafhankelijke journalistenbond wordt ook gewaarschuwd voor de zeer negatieve invloed van de dreigende luchtaanvallen in Servië zelf. Het nationalisme bloeit op als nooit te voren, men schaart zich en masse achter Milosevic. Door het monddood maken van de onafhankelijke media verstomt elk oppositioneel geluid. Servië zal een nationalistisch bolwerk worden, afgesloten van de buitenwereld. Dat zal niet alleen leiden tot mensenrechtenschendingen in ServiŽ zelf, Servië dreigt zo ook nog vele jaren langer dŤ verstorende, agressieve factor te blijven op de Balkan. En dat aspect lijkt tot nu toe volledig afwezig in de afweging of tot luchtaanvallen moet worden over gegaan.

Boyd Noorda


menu | dDH