[Menu] [dDH]

Kosova en Nederland 1999
Toespraak van Roline Woldinga-Veldkamp
(Franciskaanse Vredeswacht)

Straks, nadat ik gesproken heb, zullen we één minuut stil zijn om te= denken aan alle mensen die gevallen zijn en die van huis en haard verdreven zijn door deze oorlog . .
Alle mensen , tot welke groepering ze ook behoren. Wij denken aan hen met diepe pijn van binnen. Waarom moest het zo ver komen.

Als inleiding op de stilte lees ik voor u een eeuwenoud Franciskaans vredesgebed.

Maak ons tot een werktuig van uw vrede
zodat wij liefde verspreiden waar men elkaar haat
dat wij vergeven waar men elkaar beledigt
dat wij verenigen waar men strijdt
dat wij waarheid spreken waar dwaling heerst
dat wij geloof brengen waar twijfel terneer drukt
dat wij hoop wekken waar vertwijfeling heerst
dat wij licht ontsteken waar duisternis is
dat wij vreugde brengen waar leed woont.

Maak ons tot een werktuig van uw vrede.

Ik wens u vrede en alle goeds en vraag u nu één minuut stilte

er volgde een indrukwekkende stilte, dat kan dus ook.


menu | dDH