[Menu] [dDH]

Kosova en Nederland 1999
Dreigende deportatie 47 Kosovaren - in Nederland

Persbericht Kosova werkgroep Den Haag

Den Haag, 9 september 1999

Het Kosova werkgroep Den Haag veroordeelt de dreigende terugplaatsing van zeker 47 Kosovaren in het Opvang Centrum (OC) aan de Junostraat in Den Haag naar het Kosovaarse Opvang Centrum (KOS) in Raamsdonksveer in Brabant, al op vrijdag 10 september. Zij kregen pas op donderdag 9 september te horen dat ze de volgende dag overgeplaatst zouden worden naar Brabant, zonder goede voorlichting en zonder de aanwezigheid van een professionele tolk.

Deze mensen zijn samen met duizenden andere Kosovaars ontheemden in MacedoniŽ en AlbaniŽ vanaf april dit jaar door de Nederlandse regering uitgenodigd in Nederland te verblijven, met toekenning van de status van Voorlopige Vergunning tot Verblijf (VVTV). Deze VVTV-status geeft onder meer recht op huisvesting in zelfstandige woningen. Dus deze Kosovaren hadden eigenlijk niet eens in het OC in Den Haag mogen verblijven, aangezien dit een opvangcentrum betreft voor asielzoekers, niet voor uitgenodigden.
Volgens de VVTV-regeling mogen de Kosovaren minstens een jaar, dus tot april 2000 in Nederland blijven, met mogelijk verlenging van twee jaar. Dus ze mogen geenzins gedwongen teruggestuurd worden naar Kosovo, waar velen van hun een strenge winter van temperaturen tot - 20 Celsius in een tent moeten zien te overleven - terwijl ze al psychisch en lichamelijk verzwakt zijn (met name de kinderen).
Kortom, de Nederlandse regering, via het ministerie van Binnenlandse Zaken, met het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) als de brenger van het slechte nieuws, heeft talrijke beloftes - zoals zelfstandige woningen in Den Haag of omstreken - geschonden.

Vandaar dat tientallen Kosovaren in het OC Den Haag besloten hebben in hongerstaking te gaan tegen deze onbarmhartige, slordige en onrechtvaardige beslissing vanuit COA en het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Ze moeten op zeer korte termijn fatsoenlijke, ruime zelfstandige woningen in Den Haag of desnoods elders krijgen, en ieder geval de winter hier in Nederland doorbrengen. Dat is het minste wat de Nederlandse regering en samenleving hun verschuldigd is; wij hebben deze mensen naar ons land uitgenodigd. Laten we deze Kosovaren op deze wijze alsnog op gastvrije wijze ontvangen, behandelen en helpen - ze hebben zich niet voor niets opgegeven voor medische en psychische hulp voor de verwerking van hun oorlogstrauma's. De stichting Pharos in Amsterdam heeft zulke hulp al aangeboden.

GEEF UITGENODIGE KOSOVAREN HUN BELOOFDE HUIZEN - GEEN DEPORTATIES NAAR WEER EEN KRAP OPVANGCENTRUM!!

De Kosova Werkgroep Den Haag is een samenwerkingsverband van het Haags Vredesplatform (HVP), het Haags Interkerkelijk Vredeswerk (HIV), het Politiek Comite Stari Most, GroenLinks afd. Den Haag en Socia Media.

Meer informatie: Tel. 070-3462432 (Gerard van de Ridder); Tel. 070-3235256 (Naser Hasani); en Jacqeline van Holsteijn (vrijwilligster bij Vlonder, tel. 070-3686999 & 06-53879652).


menu | dDH