[Menu] [dDH]

Kosova en Nederland 1999
Verklaring inzake NAVO-acties Servie/Kosov@

Onderstaande verklaring tegen de NAVO-bombardementen is afkomstig van een groot aantal Nederlandse organisaties (zie ondertekening).

Wij veroordelen de NAVO-bombardementen in Kosov@ en Servie en de Nederlandse medewerking daaraan.

 1. Deze acties zullen met zekerheid grote aantallen slachtoffers ten gevolge hebben onder de Albanese en Servische bevolking, niet alleen in Kosovo, maar ook in andere gebieden. Zo leiden deze acties tot het tegendeel van het gestelde doel: de bevolking van Kosov@ te beschermen. Paramilitaire troepen voeren represaille-campagnes uit op onschuldige burgers.
 2. De NAVO-strafexpeditie is niet door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties gesanctioneerd en is in strijd met het VN-handvest.
 3. Dit militaire ingrijpen verstoort de ontspanning in Europa en heeft de kans op nieuwe confrontaties tussen Oost en West verhoogd. Een nieuwe wapenwedloop kan het gevolg zijn.
 4. Het absoluut vasthouden aan de stationering van NAVO-troepen in Kosov@ heeft de vredesonderhandelingen in Rambouillet geblokkeerd. Een voldoende aantal civiele waarnemers zou een vreedzaam alternatief zijn geweest en was wellicht aanvaardbaar voor alle partijen.
 5. Het akkoord van Rambouillet is slechts op hoofdlijnen bekend. Het openbaar maken van deze stukken is voor een democratisch besluitvormingsproces in Nederland onontbeerlijk.
 6. Wij veroordelen deze NAVO-actie als een afschuwelijk voorbeeld van zinloos geweld. Binnenlandse strijd tegen zinloos geweld wordt absurd en ongeloofwaardig wanneer door de Nederlandse regering in de internationale verhoudingen wordt gegrepen naar massaal zinloos, onrechtmatig en ondoelmatig geweld.

  AMOK Campagne tegen Wapenhandel
  Anti-Interventie Komitee
  Burgervredesteams Nederland
  Dwars Twente
  Enschede voor Vrede
  Franciscaanse Vredeswacht
  GroenLinks afdeling Enschede
  Haags Vredesplatform
  Humanistisch Vredesberaad
  Kerk & Vrede
  NCPN
  Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling
  Pais
  Socialistiese ArbeidersPartij
  VD-AMOK
  Vrouwen voor Vrede
  Vredesinformatiecentrum Groningen
  Werkgroep Paasmars
  Women's International League for Peace and Freedom


  
  Noten voor de pers: 
  
  * Nadere informatie bij:  Jan Schaake: 072-5123014 
               Han Deggeller: 070-3974682 
              Margreet Aalbers: 053-4318948 
  
  * Raadpleeg de website: http://www.ddh.nl/fy/kosova/nederland/1999
   (klik op 'menu' [red])
  
  PS: Een landelijke demonstratie tegen de bombardementen in Joegoslavie 
    is in voorbereiding! 
    Geplande datum: 2e paasdag, 5 april, rond 19:15 uur in Den Haag 
    Nadere info over de demonstratie: Adrienne van Melle: 020-6172800 
    Hierover volgt nog een apart persbericht. 
  


  menu | dDH