[Menu] [dDH]

Kosova en Nederland 1999
Verklaring organisatoren demonstratie Stop de NAVO-oorlog tegen Joegoslavie, 10 april Dam, Amsterdam

De vreedzame demonstratie tegen de NAVO-oorlog in Joegoslavie, vandaag gepland vanaf de Dam naar de Stopera in Amsterdam, werd door de organisatoren ontbonden, nadat Servische nationalisten geweld pleegden tegen vreedzame demonstranten.

De teksten van de speeches die ondermeer werden gehouden door Tom Pitstra (GroenLinks), Adrienne van Melle-Hermans (Vrouwen voor Vrede), Thanasis Apostolou (PvdA) en Branca Novakovic (Bond van Joegoslavische Clubs en Verenigingen in Nederland) zijn beschikbaar op de website: http://www.ddh.nl/fy/kosova/nederland/1999 [zie menu, webmaster].

Onderstaande verklaring is afkomstig van de meerderheid van de organisatoren van de demonstratie (zie ondertekening).

P E R S V E R K L A R I N G

De demonstratie tegen de NAVO oorlog in Joegoslavië is vandaag ontbonden wegens geweld uit Servisch nationalistische hoek. Dit geweld werd gepleegd tegen demonstranten die op posters duidelijk maakten niet alleen tegen de NAVO bombardementen te zijn, maar ook tegen de chauvinistische/extreem nationalistische politiek van het bewind van Milosevic.

Wij veroordelen het onrechtmatige optreden van de NAVO om de volgende redenen:

Wij zijn vandaag geconfronteerd met de kwalijke uitwassen van dit nationalisme en nemen daar uitdrukkelijk afstand van.

Wij hebben ook gezien dat Joegoslaven, inclusief Serviërs, die een vreedzame oplossing voorstaan het recht op spreken wordt ontnomen.

Voor ons staat wel buiten kijf dat het verzet tegen deze afschuwelijke oorlog door moet gaan en wij zullen verder blijven vormgeven aan de protesten hiertegen. Eens te meer is duidelijk dat het daarbij gaat om zowel de Servische als de NAVO-politiek.

Stop de NAVO oorlog tegen Joegoslavie!
Stop de etnische zuiveringen!


Noten voor de pers:

- Woordvoerders namens de opstellers van bovenstaande verklaring zijn: 
 Martin Broek: 020-6164684 en Ron Blom: 020-6259272 

- De teksten van enkele van de speeches die werden uitgesproken op 
 de Dam, zijn beschikbaar op de website: 
 http://www.ddh.nl/fy/kosova/nederland/1999 [zie menu, webmaster]. 

 Het betreft de toespraken van: 
 - Thanasis Apostolou (PvdA)
 - Tom Pitstra (lid Eerste Kamer voor GroenLinks) 
 - Adrienne van Melle-Hermans (Vrouwen voor Vrede) 
 - Branca Novakovic (Bond van Joegoslavische Clubs en Verenigingen 
  in Nederland) 


menu | dDH