[Menu] [dDH]

Kosova en Nederland 1999
Demonstratie tegen NAVO-bombardementen bij Vliegbasis Twenthe 6 april

Initiatiefgroep 'Oorlog Is Geen Oplossing' Enschede

P E R S B E R I C H T

Enschede, 2 april 1999. De bijna alweer traditionele demonstratie van de Initiatiefgroep "Oorlog is geen Oplossing" tegen de NAVO-bombardementen op Joegoslavie wordt a.s. dinsdag, 6 april, niet voor het Enschedese Stadhuis gehouden, maar bij de Hoofdingang van de Vliegbasis Twenthe, om daarmee te protesteren tegen de betrokkenheid van Twentse F16's bij de bombardementen.

De actie is niet gericht tegen het personeel van de Vliegbasis of de uitgezonden piloten, maar tegen de beslissing van de Nederlandse regering om een bijdrage aan de NAVO-bombardementen te leveren. Nederland is daar als NAVO-land absoluut niet te verplicht. Een NAVO-lidstaat als Griekenland levert ook geen bijdrage aan de bombardementen. In plaats van een politieke oplossing af te dwingen en een humanitaire ramp in Kosovo te verhinderen, leidt de NAVO-aanval slechts tot een verharding van de standpunten en tot een versterking van het geweld tegen Kosovaarse burgers. Nederland zou daar niet aan mee moeten doen.

Door dit keer bij de Vliegbasis te demonstreren wil de Initiatiefgroep er de aandacht op vestigen dat Nederland daadwerkelijk in oorlog is en dat dat ons ook in Enschede iets aangaat.

De demonstratie bij de hoofdpoort van de Vliegbasis vindt dinsdag plaats van 17.30 tot 18.00 uur. Mensen die op de fiets naar deze demonstratie willen, kunnen zich aansluiten bij een georganiseerde fietstocht die om 17.00 uur bij het NS-station in Enschede vertrekt.

Sinds vorige week woensdag, de dag waarop de eerste NAVO-bommen op Joegoslavie vielen demonstreert de Initiatiefgroep met tussen de vijftien en vijftig voor het Enschedese Stadhuis voor een stabiele vredesregeling op de Balkan, nieuwe vredesbesprekingen over een versterking van de OVSE-missie in Kosovo en stopzetting van de bombardementen.


Voor nadere informatie: Pieneke Wiertz 053-4326021 (Initiatiefgroep Oorlog is Geen Oplossing)

Meer nieuws op de website: http://www.ddh.nl/fy/kosova/nederland/1999
(klik op menu [red]).


menu | dDH