[Menu] [dDH]

Kosova en Nederland 1999
'Tilburg helpt de Kosovaren'

Tilburg, 09-04-1999

Maatschappelijke organisaties in Tilburg nemen initiatief

Als gevolg van de etnische zuiveringen door Servische eenheden volstrekt zich een humanitaire ramp in Kosovo. Vele honderdduizenden Kosovaren zijn van huis en haard verjaagd of gedeporteerd. De omvang van de vluchtelingenstroom binnen JoegoslaviŽ is onbekend. Wel zichtbaar is de massale toestroom van vluchtelingen naar met name MacedoniŽ en AlbaniŽ. De opvangcapaciteit van deze landen is ontoereikend om de vluchtelingen tenminste voedsel, medische zorg en voorlopig onderdak te bieden. Ondersteuning vanuit het buitenland is absoluut noodzakelijk: nu en in de komende jaren.

Ter ondersteuning van de acties ten behoeve van de vluchtelingenopvang organiseert een aantal Tilburgse organisaties een hulpcampagne. Deze bestaat uit een geldinzamelingsactie via giro 1850137 t.n.v. 'Tilburg Helpt vm-JoegoslaviŽ' te Tilburg. Op zaterdag 17 april zal voor dit doel worden gecollecteerd in winkelcentra en -straten in Tilburg. Drie kwart van de opbrengst zal worden besteed in samenwerking met de gezamenlijke Nederlandse noodhulp-organisaties. Een kwart is bestemd voor de tweede fase van de hulp, te weten de start van de wederopbouw, hetzij in een nieuw thuis voor de Kosovaren, hetzij in hun eigen Kosovo. Bij de bestemming van dit kwart zoekt de campagne naar mogelijkheden om aan te sluiten bij de contacten ginds van de Kosovaarse gemeenschap in Tilburg.

De publieke acties van de campagne 'Tilburg Helpt de Kosovaren' starten op zaterdag 17 april om 14.00 uur met een oproep van burgemeester Stekelenburg op De Heuvel. Het gironummer is met onmiddellijke ingang geopend voor giften. Verder is er op zondag 18 april om 12.00 uur een debat in theater De Vorst (Willem II straat 47-49). Onderwerpen van gesprek zijn de actuele ontwikkelingen in de Balkan en de mogelijkheden om vanuit Nederland bij te dragen aan vluchtelingenopvang, vrede en veiligheid in die regio; niet alleen in de eerste fase van noodhulp, maar vooral in de periode daarna.

Deze actie is een gezamenlijk initiatief van de campagne 'Tilburg Helpt voormalig JoegoslaviŽ', COS West en Midden Brabant, Stg. Nieuwkomers en VluchtelingenWerk Tilburg en vertegenwoordigers van de Kosovaarse gemeenschap in Tilburg.

In het Comitť van Aanbeveling van de actie 'Tilburg Helpt de Kosovaren' hebben de volgende Tilburgse personen zitting (nog in voorbereiding. In ieder geval alle fractievoorzitters van politieke partijen, Burgemeester Stekelenburg en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties.


Noot voor de pers:
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de voorzitter, Jan Timmermans (tel. 5900320) of Rob van Mierlo, p/a COS West en Midden Brabant, tel. 013-5351523.


menu | dDH