[Menu] [dDH]

Kosova en Nederland 1999
Nederlanders steunen NAVO-acties

NOS-TT 103 zo 11 apr

AMSTERDAM Nederlanders steunen in grote meerderheid de NAVO-luchtaanvallen op Joegoslavie. 78% Van de Nederlanders is voor de acties, meldt Trouw op grond van een opinie-onderzoek, 10% is ertegen.

Uit de enquete blijkt verder dat 68% van de bevolking meent dat Nederland aan de acties moet blijven meedoen,ook als er Nederlanders zouden sneuvelen. Tweede-Kamerleden reageren opgelucht en tevreden op het enquete-resultaat.

Bijna 1000 mensen hebben op de Dam in Amsterdam betoogd voor de onmiddellijke stopzetting van de NAVO-bombardementen. Toen Joegoslavische betogers agressief werden, werd de demonstratie beeindigd.


menu | dDH