[Menu] [dDH]

Kosova en Nederland 1999
Het gesprek: Kosovo nu en straks

De ambitie van Max van den Berg
ondervraagd door Mari Carmen Oudendijk

Zondag 25 april
14.30 - 16.30
Groninger Museum
(tegenover centraal station)

In verband met de capaciteit van de zaal graag aanmelden via de reserveringslijn van de PvdA: 020-5240718.

VIERDE PARTIJ VAN DE ARBEID TOEKOMSTDEBAT IN GRONINGEN

In januari startte de PvdA een programmacyclus onder de titel 'Gesprek van de toekomst'. De programma's hebben tot doel het openbare debat en de meningsvorming over een aantal ontwikkelingen die op middellange termijn spelen te voeren en de communicatie t ussen de PvdA en netwerken in de samenleving te versterken. De uitkomsten worden aan de Tweede-Kamerfractie en het partijbestuur aangeboden.

De vierde bijeenkomst in de reeks vindt plaats zondag 25 april in Groningen. In het onderdeel 'de ambitie van' ondervraagt Mari Carmen Oudendijk Max van den Berg over zijn ambities. Hierbij komt ondermeer aan de orde wat Max van den Berg op middellange termijn wil bereiken, wat hij tot dusver heeft gedaan om die ambitie te verwezenlijken en wat hij daaraan in de toekomst nog meer wil gaan doen.

In het tweede deel staat ' Kosovo nu en straks' op het programma'. Hierin zal worden bekeken hoe de toekomst van Kosovo, en meer algemeen gesproken van de Balkan, er uit zou moeten zien, of de huidige inspanningen kunnen leiden tot die toekomst en wat alternatieven kunnen zijn. Dit onderdeel wordt geleid door Margreeth de Boer. Als sprekers zijn uitgenodigd Ad Melkert, Dick Benschop, Frans Timmermans, Bert Koenders, Gerrit Valk, Marijke van Hees, Alvaro Pinto Scholtbach en Ruud Koole.

De bijeenkomst vindt plaats op zondag 25 april tussen 14.30 en 16.30 uur in het Groninger Museum (tegenover het centraal station).

Voor nadere informatie: Robert Wester 070-318 2696


menu | dDH