[Menu] [dDH]

Kosova en Nederland 1999
Poster tegen NAVO-geweld

In Utrecht hebben vier mensen een poster gemaakt tegen het Navo-geweld. Die poster wordt volgende week maandag gedrukt in een oplage van 2.500 stuks. Formaat A2 (vier keer een typevel, 60 bij 42 cm) fullcolor, met als beeld ondermeer een schietschijf. De leuzen erop zijn: Bommen brengen nooit vrede Stop het NAVO-geweld

Daarna wordt hij verspreidt als bijlage van de Ravage (twee-wekelijks aktieblad) en in kleine aantallen verspreid. Zijn er mensen die deze poster willen hebben in grote getale en er Fl. 0,40 per stuk voor willen geven, dan kan dat het beste door dat voor maandagochtend aanstaande 10 uur aan mij door te geven, zodat de oplage bijgesteld kan worden.

Egbert Wever egbertwe@antenna.nl

Tekst poster:

Steun de slachtoffers van etnische zuiveringen en NAVO-geweld

Bommen brengen nooit vrede
Stop het NAVO-geweld

$ 6 miljard aan bommen is gelijk aan 3 jaar voeding voor 1.000.000 
vluchtelingen

(en in kleine letters de volgende punten en akties)
1. Deze NAVO-akties zullen met zekerheid grote aantallen slachtoffers ten
gevolge hebben onder de Albanese en Servische bevolking, niet alleen in
Kosovo, maar ook in andere gebieden. Zo leiden deze akties tot het
tegendeel van het gestelde doel: de bevolking van Kosovo te beschermen.
Paramilitaire troepen voeren represaille-campagnes uit op onschuldige
burgers. 2. De NAVO-strafexpeditie is niet door de Veiligheidsraad van de
VN gesanctioneerd en is in strijd met het VN handvest. 3. Dit militair
ingrijpen verstoort de ontspanning in Europa en heeft de kans op nieuwe
confrontaties tussen Oost en West verhoogd. Een nieuwe wapenwedloop kan
het gevolg zijn. 4. Het absoluut vasthouden aan de stationering van
NAVO-troepen in Kosovo heeft de vredesonderhandelingen in Rambouillet
geblokkeerd. Een voldoende aantal civiele waarnemers zou een vreedzaam
alternatief zijn geweest en was wellicht aanvaardbaar voor alle partijen.
5. Het akkoord van Rambouillet is slechts in hoofdlijnen bekend. Het
openbaar maken van deze stukken is voor een democratisch besluitvorming in
Nederland onontbeerlijk. 6. Wij veroordelen deze NAVO-aktie als een
afschuwelijk voorbeeld van zinloos geweld. Binnenlandse strijd tegen
zinloos geweld wordt absurd en ongeloofwaardig wanneer door de Nederlandse
regering in de internationale verhoudingen wordt gegrepen naar massaal
zinloos, onrechtmatig en ondoelmatig geweld. 7. Wij roepen op tot aktieve
ondersteuning van de anti-nationalistische oppositie- en vredesgroepen in
deze regio omdat dat de enige manier is om te werken aan duurzame vrede.
Wakes tegen de NAVO-aanvallen:
Amsterdam: op de Dam: iedere avond van 19.00 uur tot 20.00 uur, alle werkdagen om 12.00 uur;
Enschede: alle werkdagen van 17.30 tot 18.00 uur voor het Stadhuis, op donderdagavond (koopavond) van 19.00 tot 20.00 uur;
Groningen: iedere avond om 18.00 uur voor het stadhuis op de Grote Markt.
Meer info: Postbus 1338, 3500 BH Utrecht
Bijdragen: giro 4356857 tnv Stichting Blik en Veger te Tilburg ovv steun oppositie Joegoslavie.


menu | dDH