[Menu] [dDH]

Kosova en Nederland 1999
Wakes voor vrij Kosovo en inzet grondtroepen

3 juni 1999.

Politiek Comité Stari Most
comité voor recht en vrede op de Balkan
2e van Blankenburgstraat 108
2517 HE Den Haag
Tel. & Fax: 070 - 4278607

Op elke 2e dinsdag van de maand: op 11 mei, 8 juni en 13 juli 1999 Van 11.00 tot 14.00 uur op het Plein voor de Tweede Kamer in Den Haag.

Het Politiek Comité Stari Most ("Oude Brug" van Mostar) hield op 14 april (15 mensen) en 11 mei (4 mensen) wakes op het Plein in Den Haag. Wij pleitten toen voor de inzet van NAVO grondtroepen en voor steun aan het Kosovo Bevrijdingsleger, het UÇK.

Wij houden opnieuw deze wake op 8 juni a.s. voor de Tweede Kamer op het Plein in Den Haag, met als kernleus "Kosovo vrij; grondtroepen!". Verklaringen worden verspreid met in essentie dezelfde standpunten als die op 14 april en 11 mei jongstleden.

De verwachte opkomst ligt rondom de 50 mensen, omdat ditmaal recentelijk gevluchte Kosovaren, die net tijdelijk in Den Haag zijn gehuisvest, graag willen komen.

Caspar ten Dam, voorzitter PCSM
Tel. & Fax: 070 - 4278607
Tel. werk: 071 - 5273861
E-mail: tendam@fsw.leidenuniv.nl


menu | dDH