[Menu] [dDH]

Kosova en Nederland 1999
Steun VredesAktieGroep M (PAG-M) in Joegoslavië

4 april 1999.

Door de Navo-bombardementenen de en reaktie daarop van het regime van Milosevic zijn de onafhankelijke media en andere tegengeluiden vrijwel geheel weggevaagd in Joegoslavië. Nationalisme viert er nu hoogtij.
Etnische zuiveringen in Kosovo veroorzaken grote vluchtelingenstromen. De Navo heeft nu laten zien dat op de korte termijn vrede en veiligheid niet afgedwongen kunnen worden, de problemen zijn zelfs vergroot. Veel mensen krijgen een gevoel van onmacht bij deze ontwikkelingen.

Voor de lange termijn is absoluut noodzakelijk dat er vanuit Joegoslavië zelf mensen blijven werken aan verzoening en democratisering. Vredesaktiegroep M (PAG-M) in Pancevo/Vojvodina werkt hier reeds jaren aan. Daarnaast verzorgt zij informatieuitwisseling tussen mensen hier en daar, opdat niet alleen oorlogspropaganda ons beeld bepaalt.
Nu is het van het grootste belang om hen niet in de steek te laten. Daarom zijn enkele mensen begonnen geld in te zamelen voor onder andere de internetkosten die PAG-M nu maakt.

Bijdragen, groot of klein, kunnen worden overgemaakt op giro 4356857 t.n.v. Stichting Blik en Veger te Tilburg o.v.v. Steun PAG-M.
Meer informatie: A-Action, Postbus 1338, 3500 BH Utrtecht
Tel.: 030 - 2945438
Email: egbertwe@anntena.nl


menu | dDH