[Menu] [dDH]

Kosova en Nederland 1999
Groeiend verzet tegen NAVO-bombardementen

P E R S B E R I C H T

Sint-Michielsgestel, 31 maart 1999 (Omslag). Het verzet tegen de NAVO-bombardementen op Joegoslavie groeit met de dag. Ook de Nederlandse vredesbeweging bundelt de krachten.
Drieenveertig maatschappelijke- en vredesorganisaties ondertekenden inmiddels onderstaande Verklaring ter veroordeling van de NAVO-bombardementen. Onder de ondertekenaars bevinden zich ondermeer alle organisaties die zijn aangesloten bij het Landelijk Beraad Vredes Organisaties (LBVO).

Onderstaande verklaring werd jl. zaterdag 28 maart na afloop van een vredescongres in Utrecht opgesteld en wordt sindsdien verder verspreid. Elke dag melden zich weer nieuwe ondertekenaars.

Verklaring inzake NAVO-acties Servie/Kosov@

Wij veroordelen de NAVO-bombardementen in Kosov@ en Servie en de Nederlandse medewerking daaraan.

 1. Deze acties zullen met zekerheid grote aantallen slachtoffers ten gevolge hebben onder de Albanese en Servische bevolking, niet alleen in Kosovo, maar ook in andere gebieden. Zo leiden deze acties tot het tegendeel van het gestelde doel: de bevolking van Kosov@ te beschermen. Paramilitaire troepen voeren represaille-campagnes uit op onschuldige burgers.
 2. De NAVO-strafexpeditie is niet door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties gesanctioneerd en is in strijd met het VN-handvest.
 3. Dit militaire ingrijpen verstoort de ontspanning in Europa en heeft de kans op nieuwe confrontaties tussen Oost en West verhoogd. Een nieuwe wapenwedloop kan het gevolg zijn.
 4. Het absoluut vasthouden aan de stationering van NAVO-troepen in Kosov@ heeft de vredesonderhandelingen in Rambouillet geblokkeerd. Een voldoende aantal civiele waarnemers zou een vreedzaam alternatief zijn geweest en was wellicht aanvaardbaar voor alle partijen.
 5. Het akkoord van Rambouillet is slechts op hoofdlijnen bekend. Het openbaar maken van deze stukken is voor een democratisch besluitvormingsproces in Nederland onontbeerlijk.
 6. Wij veroordelen deze NAVO-actie als een afschuwelijk voorbeeld van zinloos geweld. Binnenlandse strijd tegen zinloos geweld wordt absurd en ongeloofwaardig wanneer door de Nederlandse regering in de internationale verhoudingen wordt gegrepen naar massaal zinloos, onrechtmatig en ondoelmatig geweld.Noten voor de pers:

Woordvoerders namens de ondertekenaars zijn: 

Hr. Jan Schaake:                   072-5123014 
Mw. Han Deggeller (WILPF):              070-3974682 
Mw. Margreet Aalbers (Vrouwen voor Vrede, Enschede): 053-4318948 
Hr. Henk Bos (voorzitter LBVO):           0341-353213 

Website: http://www.ddh.nl/fy/kosova/nederland/1999 
(Klik op 'menu' [red])


menu | dDH