[Menu] [dDH]

Kosova en Nederland 1999
Speech van Branca Novakovic
(Bond van Joegoslavische Clubs en Verenigingen)

Zoals uitgesproken op zaterdag 10 april 1999, tijdens de demonstratie op de Dam in Amsterdam

Aan de vooravond van de 21ste eeuw is het wapengekletter nog steeds sterker dan de diplomatie en politieke dialoog. Aan de vooravond van de 21ste eeuw kijkt de hele wereld hoe het progressieve Europa een beestachtige oorlog voert op het eigen grondgebied, oorlog tegen eigen burgers, tegen eigen steden, tegen eigen oude kerken en kloosters die onder bescherming van UNESCO staan.

Wat is het resultaat van de NAVO aanvalstrategie? 300 burgers in Joegoslavie zijn door de luchtaanvallen vermoord. Al 16 dagen en nachten moeten bejaarden, kinderen, baby's, invaliden en zwangere vrouwen elke zes uur naar de betonnen kelders rennen want de bommen treffen ook burgerdoelen, gebouwen, scholen en bruggen. Niet alleen Servirs maar ook Albanezen, Turken en Hongaren zijn slachtoffers van deze agressie. De Navo praat alleen over militaire doelen maar in de praktijk zijn steden gebombardeerd en civiele fabrieken verwoest. De NAVO heeft in Cacak een textielfabriek platgebombardeerd, 4000 mensen verloren hun baan. In het mijnwerkersdorp Alecsinac is een heel blok huizen getroffen, negen burgers kwamen jammerlijk om. In Pristina in Kosovo is het hele centrum na een luchtaanval verwoest. 15 slachtoffers, onder wie 5 leden van een Turkse familie zijn hierbij om het leven gekomen. Op het kerkhof in Pristina zijn 20 graven verwoest.

De NAVO heeft in de stad Sremska Mitrova (500 km van Kosovo verwijderd) 200 huizen naast een industrieterrein vernietigd. In Belgrado zijn kruisraketten op diverse gebouwen van ministeries afgevuurd, de verwoestingen werden aangericht op slechts 70 meter afstand van een ziekenhuis en kraamafdeling. 60 basisscholen, 30 middelbare scholen en 6 univeriteitsgebouwen werden geraakt. Zijn de Europese politici en militairen echt trots op dit resultaat? Zijn dit de methodes van de progressieve wereld? Zijn bommen en kruisraketten de enige argumenten van Europa in de Kosovo crisis?

Wat is de prijs van de NAVO 'wargames'? Deze NAVO-oorlog is zeker niet in het belang van Europa. In tegendeel! De Europese Unie en haar burgers zullen dat met miljarden guldens moeten betalen. Duizenden bommen en kruisraketten van een kwart miljoen per stuk worden op Joegoslavie gegooid. Deze agressieve NAVO operatie verspilt tenminste 100 miljoen guldens per dag. Dit gaat ten koste van de gewone burgers in West Europa. Elke luchtaanval veroorzaakt nieuwe humanitaire ellende in de regio. Op de 2e dag van de luchtaanvallen kwam er een eerste stroom vluchtelingen bestaande uit Albanezen, Seviers, Turken en Zigeuners uit Kosovo naar de omringende landen op gang. Dankzij de NAVO oorlogstrategie moeten er extra miljarden guldens worden uitgetrokken om deze mensen op te vangen. Het is duidelijk dat de vluchtelingen niet terug naar Kosovo willen en kunnen gaan zolang de luchtaanvallen voortduren. Niet alleen Macedonie en Albanie zijn economisch verlamd door de oorlog, ook Italie betaald een hogeprijs. Er is geen transport over de Donau meer mogelijk, verkeer van centraal Europa naar Turkije en Griekenland is geblokkeerd. Door de verwoesting van bruggen, wegen en overige infrastructuur in Servie kan het heel lang duren voordat deze verbindingen weer normaal zullen functioneren. De prijs voor dit alles is in meerdere opzichten heel hoog en Europa zal dat alleen moeten betalen.

Burgers van Europa, zeg daarom NEE tegen deze Amerikaanse oorlog op je eigen gebied. Zeg NEE tegen geweld! Zeg NEE tegen de zware psygologische oorlog die de NAVO in Joegoslavie voert, zeg NEE tegen de ecologische ramp die veroorzaakt wordt door de bombardementen. Zeg NEE tegen de burgermoord uit naam van politieke doelen. Europa is geen proeftuin voor onzinnige NAVO experimenten.


menu | dDH