[Menu] [dDH]

Kosova en Nederland 1999
Thema-avond 'Vechten voor vrede?'

Persbericht

From: "assata" assata@antenna.nl

Donderdag 15 april 20:00 uur
Achtergronden en analyse van het conflict in Kosovo

Met medewerking van:
Leon Wecke, docent Centrum voor Vredesvraagstukken, Nijmegen
Edwin Bakker, docent Centrum voor Vredesvraagstukken, Nijmegen

Politiek kafe de Klinker, v. Broeckhuysenstraat 46, Nijmegen

De laatste weken wordt het nieuws beheerst door de crisis in Kosovo. Sinds de NAVO luchtaanvallen lijkt de situatie in Kosovo compleet uit de hand te zijn gelopen. De Servische regering heeft haar 'stille' oorlog tegen de etnische Albanezen op grote schaal voortgezet. De berichten over executies en etnische zuiveringen nemen dusdanige proporties aan dat het moeilijk is om ze niet te geloven. Naast de humanitaire ramp die zich voltrekt voor de vluchtelingen uit Kosovo, heeft deze stroom ook weer gevolgen voor de omringende landen. Intussen voert de NAVO een oorlog tegen Servie, waarvan de afloop zeer onzeker is. Nederland als trouwe NAVO-partner participeert actief in de aanvallen. Op internationaal vlak echter is er veel onduidelijkheid. Voor het eerst sinds tijden vindt er een aanval plaats op een land zonder dat hiervoor een VN mandaat is.

Mensen die het nieuws volgen blijven zitten met grote onzekerheid: wat moet er gebeuren om de etnische zuiveringen in Kosovo te stoppen, hebben de NAVO aanvallen wel het gewenste resultaat.

Op de thema-avond ' Vechten voor Vrede?' willen we de achtergronden en de huidige situatie van het conflict in Kosovo belichten.

De twee sprekers van het Centrum voor Vredesvraagstukken, gevestigd aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen, zullen op het volgende ingaan:

Edwin Bakker zal ingaan op de achtergronden van het conflict in Kosovo, met name sinds de jaren zeventig. Verder zal hij aandacht besteden aan het Kosovaren Bevrijdingsleger UCK.

Leon Wecke zal vervolgens achtergronden geven bij de rol en de positie van de NAVO in het conflict.

Na deze inleidingen zal er ruimschoots gelegenheid zijn tot discussie en om vragen te stellen.

De avond begint om 20.00 uur in Politiek kafe de Klinker aan de Van Broeckhuysenstraat 46 te Nijmegen.


menu | dDH