[Menu] [dDH]

Kosova en Nederland 1999
Lesbrief Kosovo

Wij vragen uw aandacht voor onze nieuwste uitgave van Per Expresse, de serie lesbrieven over het actuele wereldnieuws, gekoppeld aan een educatieve website.

Vanaf heden is het themanummer over Kosovo uit, gericht op leerlingen van 10-15 jaar. De lesbrief is aan te vragen bij het Centrum voor Mondiaal Onderwijs (fl.7,50), of gratis met behoud van originele opmaak te downloaden vanaf www.cmo.nl (voor de kenners: als pdf-bestanden).
De educatieve website vindt u onder de button Per Expresse op onze homepage www.cmo.nl

Centrum voor Mondiaal Onderwijs
Tel. 024-3613074
Fax 024-3613014
cmo@bw.kun.nl


menu | dDH