[Menu] [dDH]

Kosova en Nederland 1999
Bericht van Kontrapunkt, Kraljevo, Joegoslavië

4 april 1999. Uit Servie bereiken ons vrijwel alleen extreem nationalistische geluiden. Toch bestaat er wel degelijk (nog) oppositie. In de stad Kraljevo is de anarchistische jongerengroep Kontrapunkt actief tegen dictatuur en rassenhaat.

De stad Kraljevo is een arme industriestad. Voor jongeren is er vrijwel niets te doen; zij zijn een makkelijke prooi voor de regeringspropaganda. Kontrapunkt probeert daar verandering in te brengen. Met een tijdschrift probeert men mensen te motiveren voor een betere wereld. Akties tegen militarisme, kapitalisme en nationalisme gaan hand in hand met akties voor een beter milieu en directe democratie.

Tijdens de Navo-bombardementen houdt Kontrapunkt via e-mail contact met geestverwanten in Joegoslavie en daarbuiten. Met informatie uit de verschillende bronnen probeert zij een tegenwicht te bieden aan de propaganda van de regering en de Nato. Men roept op om niet naar de schuilkelders te gaan, omdat daar de mensen psychisch zo worden gemangeld dat men gaat geloven in het standpunt van het regime Milosevic. Tevens geeft men steun aan mensen die uit handen van de ronselaars voor het Servische leger proberen te blijven.

Voor steun:
Giro 5402207 t.n.v. E. Wever te Utrecht o.v.v. Steun Kontrapunkt

Meer informatie:
Postbus 1338, 3500 BH Utrecht
tel.: 030 -2945438
email: egbertwe@antenna.nl


Bericht van Kontrapunkt

Deze nacht werd de wijde omgeving van Kraljevo aangevallen met 24 bommen/kruisraketten.
Ik zag dat de lucht brandde in de richting van Ladjevci - een militair vliegveld 20 km van het centrum van de stad en de militaire basis in Jarcujak - in dezelfde richting maar 7-8 km van het centrum van de stad. Op dit moment zijn er geen rapporten van doden maar gezien het feit het vliegveld (en Jarcujak) is omgeveven door dorpen en dat in de vorige aanval twee burgerhuizen vernietigd zijn, ben ik bang dat we een groot probleem hebben: "een humanitaire catastrofe" om de woorden van Clinton, Solana etcetera te gebruiken. De laatste twee bommen explodeerden ergens anders en ik geloof dat de radar in Cvetke het doel was. Het gevaar van mogelijke luchtaanvallen is nog niet geweken terwijl ik dit schrijf.

Vandaag riep Vojislav Seselj (extreem rechtse nationalist, vice- president van Servië) alle Serviers in de hele wereld op om alle jongens in NATO-uniformen (van de landen die op enigerlei wijze deelnemen in de agressie) als doel te nemen en ze zoveel te raken als maar kan. Zeljko Raznjatovic Arkan - bekend van oorlogsmisdaden in Bosnie, verzamelde zijn vrijwilligers voor Kosovo. Dit kan onder meer betekenen dat het Servische regime start met de complete vernietiging van het UCK. Een militaire berichtgever zei dat dat makkelijk is, omdat het UCK nooit een groot probleem is geweest voor het Joegoslavische leger, maar dat de handen eerst gebonden waren door de Nato.
In de hoofdstad van Macedonie, Skopje verbrandden en verwoestten demonstranten verschillende auto's van Willim Walkers controleurs, ook vielen zij de Amerikaanse ambassade aan, en toen zij oprukten naar de Duitse ambassade gebruikte de politie traangas. Ik hoop dat dit snel eindigt.

Ik laat je weten wanneer ik meer informatie heb. POP Ik geloof dat in de komende dagen de agrressors zich geconfronteerd zullen zien met het feit dat deze aanval alles heeft bereikt wat zij niet wilden dat zou gebeuren. Milosevic is sterker dan ooit tevoren, hij kan alle onafhankelijke media sluiten (wat hij al deed met Radio B92 en Radio 021). Albanezen worden uitgemoord tijdens deze oorlog en wie weet wat gebeurt met alle politici die tegen hem ingaan.


menu | dDH