[Menu] [dDH]

Kosova en Nederland 1999
Kerken helpen bijna 200.000 vluchtelingen in Kosovo regio

Kerken in Aktie
Utrecht, 3 mei 1999

Kerken in Aktie heeft voorlopig 1,2 miljoen gulden aan noodhulp uitgegeven

Volgens de meest recente rapportages van de UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, ontvluchtten sinds 24 maart 580.000 Kosovaren Kosovo. Op die dag begon de NAVO zijn luchtbombardementen als antwoord op het mislukken van de vredesonderhandelingen in het Franse Rambouillet en, volgens eigen zeggen, verhevigde aanstaande etnische zuiveringen in Kosovo.

Hulpverleners bevestigen dat de meerderheid van de vluchtelingen bestaat uit vrouwen, kinderen en ouderen die werden gedwongen te vluchten, vaak op korte termijn en met alleen hun kleren als persoonlijke eigendommen. Sommigen vluchtelingen melden dat na hun vertrek hun huizen direct in brand werden gestoken. Sinds het begin van de oorlog in Kosovo, maart 1998, zijn meer dan een miljoen mensen ontheemd geraakt.

Kerken in Aktie is actief betrokken bij de hulp aan de vluchtelingen uit Kosovo. Samen met andere kerkelijke hulporganisaties uit Europa en Noord-Amerika ondersteunt Kerken in Aktie in AlbaniŽ, MacedoniŽ, BosniŽ-Herzegovina en Montenegro, een groot kerkelijk hulpprogramma onder de naam van ACT International (Action by Churches Together).

ACT International (en dus ook Kerken in Aktie) helpt de vluchtelingen via lokale organisaties in de landen rond Kosovo. Deze lokale organisaties zijn beter dan wie ook in staat hulp te bieden. Zij kennen de situatie ter plekke en weten hoe het beste geholpen kan worden. Omdat het in de Kosovo-crisis om een uitzonderlijke rampsituatie gaat, heeft ACT International op verzoek van de lokale organisaties extra hulpverleners uit West-Europa ingezet.

De totale omvang van de ACT-hulpoperatie om Kosovo is opgelopen tot zo'n vijftig miljoen gulden. Hieraan heeft Kerken in Aktie voorlopig 1,2 miljoen gulden aan bijgedragen. De ACT-organisaties stellen zich flexibel op om adequaat te kunnen reageren op nieuwe ontwikkelingen, hetzij de toestroom van nog meer vluchtelingen in de buurlanden, hetzij de terugkeer van Kosovaarse vluchtelingen en de wederopbouw van Kosovo.

Kerken in Aktie is in staat om de ACT-hulpoperatie te ondersteunen dankzij bijdragen van de eigen donateurs, van aangesloten protestantse kerken en uit de opbrengsten van de nationale actie voor vluchtelingen uit Kosovo.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze afdeling voorlichting: postbus 456, 3500 AL Utrecht. Telefoon: 030-27 21 456.
Actuele informatie kunt u ook vinden op internet: http://www.kerkeninaktie.nl


menu | dDH