[Menu] [dDH]

Kosova en Nederland 1999
Inzamelingsactie voor Kosovo

Hulporganisaties zijn op 2 april gestart met de 'Nationale Actie Vluchtelingen' voor de Kosovaren. Het geld wordt besteed aan humanitaire hulp.
Stort uw bijdragen op giro 555 van de Samenwerkende Hulporganisaties te Den Haag.

Het Nederlandse Rode Kruis heeft inmiddels al 4 miljoen gulden gereserveerd voor hulp aan de vluchtelingen uit Kosovo.
Ook andere organisaties verlenen hulp, 'Mensen in Nood' was al actief in Kosovo en blijft hulp zenden (giro 667).

In november 1998 is de stichting 'Moeder Theresa Nederland' opgericht, die zich speciaal richt op ondersteuning van de 'Moeder Theresa' stichting in Kosovo.
Op 13 april komen de mogelijkheden voor medicijnen-hulp aan bod op een thema-avond in Den Haag.
Tel: 06-53823633, E-mail: st.moeder.theresa.ned@wxs.nl , bankrekening 13.00.16.357


menu | dDH