[Menu] [dDH]

Kosova en Nederland 1999
Europese veiligheid na Kosovo

Landelijke GroenLinks Debattenreeks

GroenLinks organiseert van 27 oktober - 4 november een landelijke debattenreeks over internationale veiligheid en defensie-politiek. Centraal in deze debatten staat de vraag, wat wij van de Kosovo-crisis hebben geleerd. Belangrijk onderwerp van discussie zal de Defensie-nota zijn die de GroenLinks Tweede-Kamerfractie deze herfst zal presenteren als tegenwicht voor de regeringsplannen. De debattenreeks is een samenwerkingsproject van de Tweede-Kamerfractie, het Partijbestuur en het Wetenschappelijk Bureau van GroenLinks.

In de discussie over de Defensie-nota zullen drie belangrijke thema's in ieder geval aan de orde komen: volkenrecht en conflictpreventie in internationaal verband; de houding van GroenLinks ten aanzien van internationale organen als de NAVO; en het spanningsveld tussen defensie en humanitaire interventie. Peace-keeping, peace-enforcing, crisisbeheersing, grootschalige oorlogen... aan welke internationale veiligheidsoperaties kan en wil Nederland in de toekomst deelnemen?

Voorafgaand aan de Defensie-nota zal de discussie gaan over de Kosovo-crisis. Wat hebben wij hiervan geleerd? In hoeverre zal deze oorlog op de Balkan exemplarisch blijken voor toekomstige internationale conflicten? En: hoe moet het nu verder met Kosovo, de Balkan en vergelijkbare brandhaarden aan de rand van Europa of daarbuiten?

Aan de vijf debatten zal o.a. worden deelgenomen door de GroenLinks Tweede-Kamerleden Marijke Vos, Ab Harrewijn en Paul Rosenm÷ller en door Joost Lagendijk (GroenLinks EP-Fractie). Verder wordt een keur aan gezaghebbende sprekers uit wetenschappelijke, internationale en journalistieke hoek gevraagd om hun visie op het verloop van de Kosovo-crisis te geven, en om de GroenLinks Defensie-nota te becommentariŰren. Reeds toegezegd hebben o.a. Paul Scheffer, Bouke van der Meer (EUR Rotterdam), Clemens Raming (AMOK), Edwin Bakker, Leon Wecke (beiden KUN Nijmegen), Paul Rusman (Vrij Nederland), Koen Koch en Philip Everts (RUL Leiden).

Uiteraard zal het zaaldebat een belangrijk deel van de avond bepalen. Leoni Sipkes (oud GroenLinks Tweede Kamer) Wim de Boer (GroenLinks Eerste Kamer) en Bert Bomert (Centrum voor Vredesvraagstukken, KUN Nijmegen) treden als gespreksleider op.

Meer weten?

De GroenLinks debatten "Europese Veiligheid na Kosovo" zijn speciaal bedoeld voor de GroenLinks achterban, maar voor iedere ge´nteresseerde toegankelijk. Half oktober verschijnt een werkdocument bij de debatten. Verdere achtergrondinformatie, waaronder de GroenLinks Defensienota en een verslag van de bijeenkomsten komt beschikbaar op www.groenlinks.nl. Belangstellenden kunnen zich nu al opgeven d.m.v. een kaartje naar:
GroenLinks Tweede-Kamerfractie, t.a.v. W.Klei, postbus 20018, 2500 EA Den Haag.
Fax: 070 - 318 3685 of w.klei@tk.parlement.nl.

Waar en wanneer?

De GroenLinks debatten vinden plaats op


menu | dDH