[Menu] [dDH]

Kosova en Nederland 1999
50ste demonstratie voor stadhuis Enschede, tegen NAVO-bombardementen

7 juni 1999
Initiatiefgroep 'Oorlog Is Geen Oplossing' Enschede

PERSBERICHT

Aanstaande dinsdag, 8 juni 1999, organiseert de initiatiefgroep "Oorlog is geen Oplossing" voor de 50ste keer haar werkdagelijkse demonstratie op het Ei van Ko. De eerste demonstratie vond plaats op 24 maart jl, de avond dat de eerste NAVO-bommen op Kosovo en de rest van Joegoslavie werden gegooid. Sindsdien heeft de initiatiefgroep elke werkdag van 17.30 tot 18.00 uur en op koopavond van 19.00 tot 20.00 uur met 10 tot 50 mensen staan demonstreren.
De demonstratie (op elke werkdag) zal doorgaan tot de bombardementen stoppen.

Onder het motto "geweld lost nooit wat op en maakt het alleen maar erger" waren de deelnemers aan Oorlog is geen Oplossing, de vredesorganisaties Enschede voor Vrede, Vrouwen voor Vrede en Vereniging Dienstweigeraars, de politieke partijen GroenLinks, Socialistische Partij en NCPN en sinds april ook het antifascisme-comitee Nooit Meer - Nie Wieder, van meet af aan tegen de NAVO-bombardementen als middel om de humanitaire ramp in Kosovo op te lossen. Volgens Oorlog is geen Oplossing had de missie van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) is Kosovo moeten blijven en had een Balkanconferentie met alle betrokken partijen moeten plaatsvinden over een duurzame politieke oplossing.

De bombardementen hebben de vluchtelingstroom uit Kosovo niet doen stoppen, zoals de bedoeling was, maar laten verveelvoudigen. De situatie in de omringende landen (Albanie, Macedonie) is minder stabiel geworden en de verhoudingen van het Westen met Rusland en China zijn verslechterd. Bovendien zijn in en buiten Kosovo veel slachtoffers gevallen: Kosovaarse vluchtelingen en bewoners van grote Servische steden die twee jaar geleden nog tegen Milosevic de straat op gingen. Verder is ontzettend veel schade aangericht aan burgerdoelen: bruggen, elektriciteitscentrales, fabrieken, woonhuizen, ziekenhuizen, etc.

De oorlog is destijds begonnen om Joegoslavie te dwingen het verdrag van Rambouillet te tekenen. De punten waar Joegoslavie het toen niet mee eens maar waarover niet onderhandeld kon worden, was zijn inmiddels uit het verdrag gehaald en het resultaat vormt nu de vredesovereenkomst van Tsjernomyrdin. De NAVO lijkt nu echter wederom met een dictaat te willen komen voor de wijze waarop Servische troepen uit Kosovo moeten verdwijnen. Ook dat leidt weer tot een patstelling waar eerst weer nodeloze doch schadelijke bombardementen voor uitgevoerd moeten worden om tot een vergelijk te komen. De bombardementen kunnen dus het beste bestempeld worden als een daad van zinloos geweld.

Nadere informatie:
Mark Akkerman 053-4356676 a.kolkman@enschede.nl
Pieneke Wiertz 053-4313411


menu | dDH