[Menu] [dDH]

Kosova en Nederland 1999
Paneldiscussie "Van de andere kant bekeken"

6 mei 1999.
Initiatiefgroep 'Oorlog Is Geen Oplossing' Enschede

Op dinsdagavond 11 mei organiseert de Enschedese initiatiefgroep "Oorlog is geen Oplossing" een paneldiscussie over de achtergronden van het conflict op de Balkan. Nu de bombardementen op Joegoslavië inmiddels al weer zes weken weken aanhouden, beginnen steeds meer mensen zich af te vragen of deze een duurzame vrede op de Balkan dichterbij brengen. Wat speelt zich nu eigenlijk af in en rond Kosovo? Wat zijn de achtergronden van het etnische conflict en hoe zou dit, volgens de vredesbeweging, opgelos\t moeten worden?

In het panel, dat onder voorzitterschap staat van Jelle van der Meulen, zitten:
René Gremaux, heeft als antropoloog in Amsterdam studie gemaakt van de verschillende bevolkingsgroepen op de Balkan en was adviseur van Nederlandse legereenheden in Bosnië;
Antoaneta Dimitrova, doet als politicologe aan de Universiteit Twente onderzoek naar de invloed van de Europese Unie op democratiseringsprocessen in Midden- en Oost-Europa;

Harry van Bommel, is buitenlandspecialist van de Tweede Kamerfractie van de Socialistische Partij.

De discussie vindt op 11 mei plaats in De Roef (Pastoor Geertmanstraat 17) en begint om 20.00 uur.

De initiatiefgroep Oorlog is geen Oplossing houdt vanaf de dag dat de bombardementen begonnen (24 maart jl.) een dagelijkse demonstratie tegen de NAVO-bombardementen en voor een stabiele vredesregeling op de Balkan met alle betrokken partijen en een grote rol voor de OVSE. Deze demonstaties vinden plaats vóór het Stadhuis tussen 17.30 en 18.00 uur en op koopavond van 19.00 tot 20.00 uur.

nadere informatie: Pieneke Wiertz, 053-4326021


menu | dDH