[Menu] [dDH]

Kosova en Nederland 1999
Stop de Kosovo-oorlog, Steun de deserteurs

15 mei 1999.

De Kosovo-oorlog maakt vele slachtoffers. De Kosovaarse Albanezen zijn verdreven van huis en haard door etnische zuiveringen en gevechten tussen het Kosovaarse UCK en het Joegoslavische leger. De bombardementen van de Navo zorgen voor een steeds verdergaande vernietiging. Tot nu toe hebben die bombardementen echter nog niets positiefs bereikt.

De Navo roept soldaten van het Joegoslavische leger via pamfletten op de strijd te staken en naar huis terug te keren. De Navo-landen, waaronder Nederland, houden, net als Joegoslavie, haar grenzen echter potdicht voor deserteurs en dienstweigeraars. In Joegoslavie worden dagelijks razzia s gehouden om dienstweigeraars te dwingen zich in te zetten voor het Joegoslavische leger. Ondanks het nationalistische klimaat in Joegoslavie zijn er nog steeds tienduizenden Serviers die niet willen vechten voor een smerige zaak.

Om bovenstaande redenen is in Nederland een steungroep deserteurs opgericht. Aan illegaal in Nederland verblijvende Joegoslavische deserteurs en dienstweigeraars wordt steun verleend. Er wordt onderdak, geld of werk en juridische hulp aangeboden. Daarnaast probeert de steungroep politieke steun te verwerven voor asiel voor deze mensen.

Steungroep Deserteurs
Postbus 7007
9701 JA Groningen
tel.: 050 - 31 33 247
Giro 3446236 tnv AMOK-Noord te Groningen, ovv Steun deserteurs
E-mail: rosaboek@xs4all.nl


menu | dDH