[Menu] [dDH]

Kosova en Nederland 1999
Landelijke demonstratie tegen de oorlog in Joegoslavie

Zaterdag 10 april, Dam, Amsterdam

P E R S B E R I C H T

Amsterdam, 9 april 1999. De initiatiefgroep 'Stop de NAVO-oorlog tegen Joegoslavie' organiseert op zaterdag 10 april een landelijke demonstratie tegen de oorlog in Joegoslavie. De demonstratie begint om 12:00 op de Dam in Amsterdam.
In de Initiatiefgroep heeft een (groeiend) aantal vredesgroepen en partijen zich verenigd onder de volgende leuzen:

De afschuw van de oorlogshandelingen in Joegoslavie leeft onder grote lagen van de bevolking. De deelnemende organisaties vinden het de hoogste tijd om een mogelijkheid te bieden om deze afschuw ook gezamenlijk en demonstratief te kunnen uiten.

De deelnemende organisaties zijn het erover eens dat er geen militaire oplossing voor de problemen in Joegoslavie bestaat. Dit geweld lost niets op. Integendeel. Het aantal slachtoffers onder de bevolking in Kosovo en de rest van Joegoslavie neemt er alleen maar door toe. Alleen nieuwe onderhandelingen kunnen een oplossing bieden. Die onderhandelingen zijn slechts mogelijk als de oorlogshandelingen van alle partijen onmiddellijk worden gestaakt.

De betrokken organisaties zijn het er verder over eens dat de Nederlandse betrokkenheid bij deze 'onverklaarde' oorlog tegen de soevereine staat Joegoslavie onrechtmatig is en dus moet worden beeindigd. Het NAVO-optreden kan geen oplossingen bieden voor humanitaire rampen, zoals in Kosovo. De betrokken organisaties wijzen het buitenspel zetten van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties af. Dit is in strijd met het VN-handvest.

Programma 10 april

De manifestatie begint op 10 april om 12.00 op de Dam in Amsterdam. Daar zullen sprekers van verschillende organisaties kort ingaan op de situatie in Joegoslavie. De voorlopige sprekerslijst ziet er als volgt uit:
Wil van der Klift, namens de Initiatiefgroep
Hans Wiebenga (PAIS)
Roline Woldinga-Veldkamp (Franciskaanse Vredeswacht)
Adrienne van Melle-Hermans (Vrouwen voor Vrede)
Thanasis Apostolou lid Tweede Kamer voor de PvdA *)
Harry van Bommel lid Tweede Kamer voor de SP
Tom Pitstra (Eerste Kamerfractie GroenLinks)
AMOK
Bond van Joegoslavische Clubs en Verenigingen in Nederland
Federatie van Demokratische Verenigingen van Arbeiders uit Turkije in Nederland (DIDF)
Branca Novakovic (Bond van Joegoslavische clubs en verenigingen in Nederland)
Een spreker van DIDF (Federatie van democratische verenigingen van arbeiders uit Turkije in Nederland)
Harry van Bommel (Tweede Kamerlid SP)

*) De heer Apostolou kan zelf niet aanwezig zijn. Wel heeft hij zijn verklaring inmiddels op papier gezet. Die tekst zal worden voorgelezen op de Dam.

Met verschillende andere organisaties vinden nog gesprekken plaats over inleiders.

Om 13.00 uur wordt een minuut stilte in acht genomen voor alle slachtoffers in Joegoslavie.
Vanaf 13.00 vertrekt de demonstratieve optocht naar het nieuwe stadhuis, de Stopera. Daar wordt een slotwoord gehouden.

Deelnemende organisaties

Voorlopige lijst van deelnemende organisaties: AMOK, Amsterdamse Vredeswacht, Anti Interventiecomite, Bond van Joegoslavische Clubs en verenigingen in Nederland, Catholic Worker, DIDF (Federatie van Democratische Verenigingen van Arbeiders uit Turkije in Nederland), Enschede voor Vrede, Franciskaanse Vredeswacht, Global Reflexion Centrum Internationale Samenwerking, Haags Vredesplatform, Stg. HELP! (ex) Joegoslavie, HTIF (Federatie van Turkse Arbeiders Verenigingen uit Turkije in Nederland), Internationale Socialisten, Kerk en Vrede, Landelijk Beraad Vredes Organisaties (LBVO), Marokkaanse Unie Noord, Migrante Europe, Stg. Nederland-Joegoslavie, Nieuwe Communistische Partij (NCPN), Omslag-Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling, PAIS, Socialistische Arbeiders Partij/Rebel, Comite Stop Starwars, Vrouwen voor Vrede en XminY solidariteitsfonds, Oorlog is geen oplossing, Akti Stiakawan.

Financiele bijdragen zijn welkom op gironummer 3691653, van de Franciskaanse Vredeswacht in Utrecht. o.v.v. 'demonstratie 10 april'.


Noten voor de pers:

* Voor meer informatie: 070-3603676 (Wil v/d Klift)
            020-6259272 (Ron Blom)
            020-6164684 (Martin Broek).


menu | dDH