[Menu] [dDH]

Kosova en Nederland 1999
Demonstratie tegen de Balkanoorlog op 9 mei

4 mei 1999.

Zonder mandaat van de Verenigde Naties of de Veiligheidsraad, voert de NAVO nu al weken lang zware bombardementen uit op JoegoslaviŽ. Voor het eerst treedt zij met geweld op buiten het eigen verdragsgebied en schendt zij de soevereiniteit van JoegoslaviŽ. De Nederlandse regering en een meerderheid van de 2e Kamer steunen dit optreden, waardoor ons land nu ook in oorlog is. In een spoeddebat in de 2e Kamer - in afwezigheid van premier Kok - werd geen enkel juridisch argument naar voren gebracht. Ook werd het feit genegeerd dat JoegoslaviŽ akkoord was met een politieke regeling m.b.t. Kosovo onder VN-toezicht. De interventie berust dan ook niet op recht, maar op macht.

Aanvankelijk verdedigd om de veiligheid van de Albanezen in Kosovo te garanderen, is de operatie uitgelopen op een groot menselijk drama. Er is een spiraal van geweld in gang gezet die vele honderdduizenden mensen van huis en haard heeft verdreven, meer dan duizend doden heeft gekost en een enorme economische schade in de regio heeft veroorzaakt.

Meer en meer blijkt de eenheid en het prestige van de NAVO zťlf de inzet van het gevecht te zijn geworden. De aanvallen op niet-militaire doelen in alle delen van JoegoslaviŽ geeft aan de operatie het karakter van een totale oorlog heeft gekregen die de vernietiging van een geheel land beoogt. Het heeft in JoegoslaviŽ zťlf de verschillen in politiek denken ondergeschikt gemaakt aan de strijd om te overleven.

Het zijn de gewone mensen die voor de oorlog moeten betalen. In de eerste plaats de volkeren van JoegoslaviŽ, maar ook de andere landen in de regio worden zwaar getroffen. De rekening zal op het bord komen van de werkende en uitkerings- en pensioengerechtigde mensen in de deelnemende NAVO-landen. De enigen die profiteren zijn de wapenindustrieŽn, die hun nieuwe wapens testen en kunnen rekenen op grote orders om het verlies van hun bommen en raketten te compenseren.

De oorlog veroorzaakt bovendien een milieuramp in de gehele regio. Het bombarderen van chemische industrieŽn en het gebruik van wapens met verarmd uranium zal, zoals in Irak het geval is, voor vele jaren het milieu en het leven van de mensen verwoesten. De NAVO spreekt graag over de nieuwe internationale orde en morele waarden, maar zowel door het passeren van de VN, het bombarderen van burgerdoelen, de bruggen over de Donau, het gebruik van clusterbommen en het inzetten van uraniumgranaten, is het bondgenootschap zelf de grootste schender van internationale verdragen.

In ons land heeft de oorlog bij velen een grote schok veroorzaakt. De eenzijdige berichtgeving in de media en het manipuleren met opinieonderzoeken - bedoeld om zich van de steun van de bevolking te verzekeren - heeft bereikt dat delen van de bevolking zijn meegesleurd in een oorlogssfeer, wat een verontrustende opleving van agressie en vijandschap tegen de in de ons land wonende Joegoslavische gemeenschap en de tegenstanders van de oorlog te zien geeft. Hierdoor zijn onze eigen democratische rechten in het geding gekomen.

Toch kan niet verhuld worden dat bij vele mensen afkeer en weerstand leeft. Er ontwikkelt zich een diepe kloof tussen politici die vol blijven houden dat het een noodzakelijk ingrijpen is uit humanitaire motieven en de vaststelling bij velen dat het in feite een barbaarse oorlog is ter vernietiging van een land dat een onlosmakelijk deel uitmaakt van de Europese beschaving. Deze scheiding der geesten loopt dwars door alle politieke en maatschappelijke organisaties.

De bommen op JoegoslaviŽ zullen de problemen niet oplossen. Integendeel, zij destabiliseren ons continent tot op een punt dat een omvangrijk internationaal conflict niet uitgesloten mag worden. Daarom moet er onmiddellijk een einde komen aan de oorlog en met onderhandelingen vanuit de VN op een vreedzame manier naar oplossingen worden gezocht. De Nederlandse regering en het parlement dienen hiervoor op te treden en de Nederlandse deelname aan de oorlog onmiddellijk te stoppen. Het is in deze geest dat wij u oproepen om deel te nemen aan de demonstratie op 9 mei a.s. om 13.00 uur vanaf het Beursplein in Amsterdam.

STOP DE NAVO-AGRESSIE TEGEN JOEGOSLAVIň!
STOP DE OORLOG! - DE NAVO UIT DE BALKAN!

Tot de demonstratie wordt opgeroepen door (voorlopige lijst):

AFVN, Bond van Anti-Fascisten
Anti Interventie Comitť
ATKB (Vereniging van Vrouwen uit Turkije in Amsterdam
Bayan International (Europe)
Bond van Joegoslavische Clubs in Nederland
Comitť Stop Starwars
DIDEF (Fed. van Democratische Arbeidersverenigingen uit Turkije)
Griekse Federatie voor Gemeenschappen van de Werkende Grieken in Nederland
HTIF (Fed. van Arbeidersverenigingen uit Turkije)
Humanistische Partij
ICAD (International Committee Against Disappearances)
Internationale Socialisten (IS)
KMAN (Komitee Marokaanse Arbeiders Nederland)
KNCCA (Koerdisch Nederlands Cultureel Centrum Amsterdam) Koerdisch Centrum Alkmaar
Leids Anti-Oorlogs Comitť
Migrante - Europe
NCPN
Oecomenisch Vredesforum van Europese Katholieken
Pauluskerk, Dominee Visser, Rotterdam
Servische Vriendschapsvereniging Rotterdam
Speerpunt (Marxistisch-Leninistische uitgave)
Stichting Global Reflexion/Centrum Internationale Samenwerking
Stichting Nederland JoegoslaviŽ
Stichting Servisch Informatie en Cultuurcentrum Tilburg
Volk voor Vrede

Global Reflexion - Foundation for International Cooperation
P.O. Box 59262 - 1040 KG Amsterdam - The Netherlands
At: Center for International Cooperation Sloterkade 20 - 1058 HE Amsterdam - The Netherlands
Ph. ++ 31 20 615 1122 / Fax: ++ 31 20 615 1120
e-mail: office@globalreflexion.org


menu | dDH