[Menu] [dDH]

Kosova en Nederland 1999
Demonstratie voor vrij en onafhankelijk Kosova

De Albanese gemeenschap in Nederland gaat op 2 februari in Den Haag demonstreren.

A.s. dinsdag 2 februari om 14.00 uur op het Malieveld in Den Haag. Route optocht: tweede kamer bij het Binnenhof -Amerikanse Ambasade- Ministerie van Buitenlandse Zaken, waar de demonstratie om 16.00 uur eindigt. De organisatoren zullen een petitie aanbieden aan verschillende vertegenwoordigers van de Nederlandse regering met de volgende eisen:

  1. Erkening van het Kosovarse streven naar onafhankelijkheid
  2. Distantiering van de laatste vredesplannen van de contactgroep, welke beide partijen in het conflict een ultimatum oplegt voor een vredesconferentie- alsof de Albanezen in gelijke mate schuldig zijn aan het geweld en geen slachtoffer daarvan zijn.
  3. Steun voor NAVO- ingrijpen tegen Servie in de vorm van luchtaanvallen en /of stationering van grondtroepen in Kosova om de Albanese bevolking tegen genocide te beschermen.
  4. Milosevic en andere verantwoordelijken voor bloedbaden moeten voor het Joegoslavie Tribunal verschijnen en berecht worden.
De verwachte opkomst is enkele duizenden mensen.

Toelichting

na tien jaar vreedzaam verzet tegen de wrede onderdrukking- er zijn weinig volkeren die zoveel lijdzaam hebben getoond als de Kosovarse Albanezen- hebben wij moeten kiezen voor gewapend verzet, via het Kosova Bevrijdingsleger ( UCK ). Wat zou U doen als iemand als Milosevic, de "Slager van Balkan", U zou vervolgen en Uw volk massal zou onderdrukken, arresteren, martelen en vermoorden? Zou U onder zo'n heerser willen leven en Uw streven naar onafhakelijkheid willen opgeven, enkel en alleen omdat internationale politici dat verstandig achten?

Voor meer informatie:

Islam Selimi 0650613273
Shemsi Demiraj 0650280059
Zilal Shabani 0651051705


menu | dDH