[Menu] [dDH]

Kosova en Nederland 1999
Actualisering informatie Nederlandse deelname Kosovo-operaties

Ministerie van Defensie
DV/PB57/99

Den Haag, 11 juni 1999

Koninklijke Luchtmacht:
Ook na het stopzetten van de NAVO-bombardementen op doelen in Joegoslavië worden door NAVO-toestellen de patrouille- en verkenningsvluchten voortgezet. Dit gebeurt met volledig bewapende toestellen die - als daartoe opdracht wordt gegeven - onmiddellijk kunnen optreden. Gisteren voerden F-16's van het Nederlands-Belgische detachement in Amendola acht luchtverdedigings/patrouillevluchten uit. De Koninklijke Luchtmacht heeft inmiddels in totaal 1.267 missies uitgevoerd.

De Italiaanse minister-president D'Alema heeft gisteren een bezoek gebracht aan de vliegbasis Amendola en ten overstaan van alle commandanten zijn complimenten uitgesproken met betrekking tot de inzet tijdens operatie "Allied Force".

Inzet overige toestellen - Gisteren heeft een Fokker 60 transportvliegtuig een ondersteunende vlucht uitgevoerd ten behoeve van de Nederlandse militairen in Albanië. De KDC-10 tankers en C-130 Hercules werden niet ingezet ten behoeve van de NAVO-en humanitaire inzet op de Balkan. Het totaal aantal vluchten voor de KDC-10 blijft daarmee staan op 128. Het aantal vluchten met de C-130 Hercules en Fokker 60 transportvliegtuigen komt op 93.

Koninklijke Landmacht:
Macedonië - Het Vuurmondpeloton van de Gele Rijders (11 Afdeling Rijdende Artillerie) is van Tetevo naar Petrovec verplaatst in afwachting van de verplaatsing richting Kosovo.
Albanië - Geen bijzonderheden.

Koninklijke Marine:
De deelnemende eenheden aan "Allied Harbour" zijn in afwachting van de ontwikkelingen in Albanië na het sluiten van het voorlopig akkoord.

Koninklijke Marechaussee: -
Geen bijzonderheden.


menu | dDH