[Menu] [dDH]

Kosova en Nederland 1999
Kosova Crisis Centrum stuurt 1e konvooi

Coördinatie Raad Albanezen in Nederland
Postbus 27, 3500 AA Utrecht
Tel. 030-2711061
Fax. 030-2733844
E-mail: cran_ge@hotmail.com
Giro: 8170992
KvK: 30153238

Persbericht
Utrecht, 16 april 1999

Maandag 19 april om 10.00 uur vertrekt ons konvooi van 16 vrachtwagens richting Tirana, de hoofdstad van Albanië. Het konvooi gaat via Bari (Italië) alwaar op woensdag 21 april om 23.00 uur met de veerboot richting Durres vertrekt. De inhoud van de vrachtwagens bestaat uit voedsel (7 trailers) en kleding, matrassen, tenten, schoenen en dekens (9 trailers). Het Kosova Crisiscentrum van de Cördinatie Raad Albanezen in Nederland coördineert de inzameling van de goederen en het vervoer. Het transport is mogelijk gemaakt door de werkgeversorganisatie "Wegvervoer Nederland" zonder enige vergoeding. Het financiële gedeelte van het Kosova Crisiscentrum wordt geregeld door een registeraccountant aangesloten bij Midland Registeraccountants.

De inhoud van het konvooi zal in Tirana overgenomen worden door de "Emergency Management Group". De "Emergency Management Group" (EMG) is een coördinerende instelling samengesteld uit: de "Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa" (OVSE) , de "United Nation High Commissioner for Refugees" (UNHCR) en de "Emergency Council of Albania" i.e. de Albanese overheid. De EMG coördineert alle humanitaire hulp rondom de vluchtelingen problematiek in Albanië.

Door de lucht en over de weg komt er een grote stroom goederen op gang voor vluchtelingen uit Kosova die zijn gestrand in Albanië en Macedonië. Het is duidelijk dat er in razend snel tempo hulp moet worden geboden aan de Albanezen die uit Kosova zijn verdreven. Het gaat dan om de eerste levensbehoeften als tenten, voedsel, medische voorzieningen, sanitaire artikelen, dekens, bedden, kinderspeelgoed, kleren en alle andere goederen die het lot van de dakloze Albanezen enigszins kunnen verlichten. Wij hebben de laatste dagen intensief en met veel succes oproepen gedaan aan alle Nederlandse bedrijven, instellingen en particulieren om goederen te schenken.


Noot: voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Kosova Crisiscentrum te Utrecht op het volgende nummer: 030-2710864

NB: zou u zo vriendelijk willen zijn om onze donatie gironummer 8170992 te vermelden.


menu | dDH