[Menu] [dDH]

Kosova en Nederland 1999
Grote behoefte aan lesmateriaal Kosovo

P E R S B E R I C H T
29 april 1999.

400 scholen hebben de lesbrief over Kosovo besteld; 1045 scholen hebben de lesbrief gedownload

Het Centrum voor Mondiaal Onderwijs heeft op 1 april, een week na de eerste bombardementen door de NAVO op Servische stellingen, een lesbrief uitgebracht over Kosovo, gericht op leerlingen van 10-15 jaar.
Op 8 april heeft het centrum een bijbehorende educatieve website geopend. Vanaf deze website zijn de lesbrief en de handleiding met behoud van originele opmaak gratis te downloaden. 9 april hebben medewerkers van het centrum besteed om zoveel mogelijk scholen, onderwijsvakbladen, kranten, onderwijssites en onderwijsverzorgingsinstellingen te schrijven, faxen of emailen. Die dag hebben ook 5000 scholen van de Samenwerkende Hulp Organisaties een mailing ontvangen met een verwijzing naar de lesbrief en website van het Centrum voor Mondiaal Onderwijs.

Resultaat

Tussen 9 april en 26 april hebben een kleine 1500 scholen de lesbrief met bijbehorende handleiding aangeschaft.
Meer dan 400 scholen hebben de lesbrief besteld, nog eens 1045 scholen hebben vanaf de website de lesbrief binnengehaald.

Nadere informatie
Harry de Ridder
Centrum voor Mondiaal Onderwijs, Postbus 9108, 6500 HK Nijmegen
tel. 024-3613074 fax 024-3613014
email cmo@bw.kun.nl http://www.cmo.nl

Achtergrondinformatie

De derde editie van Per Expresse, Oorlog in Europa met als ondertitel Navo, Servie en het conflict in Kosovo, biedt leerlingen van 10 - 15 jaar achtergronden bij het nieuws en geeft leerkrachten aanwijzingen hoe het wereldnieuws in de klas te behandelen in de bovenbouw van het basisonderwijs en de basisvorming in voortgezet onderwijs.

De lesbrief geeft een overzichtskaart en gaat in op de eeuwenoude geschiedenis van het conflict. Aan bod komen verder: Kosovo in de media, de cybermonnik die informatie van beide partijen via Internet tracht door te geven, de situatie van de vluchtelingen en een rollenspel over mogelijke oplossingen.
De handleiding geeft achtergrondinformatie, een tijdbalk, een feitendossier, een overzicht van mythen en stereotypen over Joegoslavi‰/Kosovo en de rol van de journalistiek, didactische aanwijzingen bij de leerlingenpagina's, aanvullend lesmateriaal en een overzicht van adressen en internetsites.

De educatieve website geeft aanvullende informatie en extra lessuggesties voor leerlingen en leerkrachten.
Leerlingen vinden er een overzicht van hoofdrolspelers, citaten en foto's, een verklarende woordenlijst, informatie over het onafhankelijke radiostation B92 en over de Nationale Actie Vluchtelingen Kosovo en een linkspagina.
Leerkrachten vinden er informatie over de geschiedenis van de Balkan, extra lessuggesties, de tekst van het vredes- verdrag van Rambouillet, recensies van enkele leermiddelen over mensen in oorlog en een uitgebreide linkspagina.


menu | dDH