[Menu] [dDH]

Kosova en Nederland 1999
Inbreng AO opvang van etnische Albanezen uit Kosovo

CDA standpunt
23 april 1999

1. Terecht heeft het kabinet zelf actie ondernomen richting UNHCR inzake de opvang van vluchtelingen uit Kosovo in Nederland. Ook al blijft terecht de opvang in de buurlanden primair staan vanwege redenen die wij eerder uit en te na hebben besproken dan nog is het evident dat het noodzakelijk is voor die vluchtelingen die niet goed in de buurlanden kunnen worden opgevangen om opvang te verkrijgen in Europese landen waaronder Nederland. Als je de huidige situatie ziet is het overduidelijk dat zowel vanwege medische gronden als vanwege de enorme problemen met betrekking tot de opvang in de buurlanden dat Nederland naar vermogen moet bijdragen aan de verlichting van de enorme humanitaire ramp. Dat betekent dus zowel financiŽle en materiŽle ondersteuning van de opvang in de buurlanden, als ook opvang hier. Wij steunen dan ook het voorstel om in samenspraak met de UNHCR te bezien welke mensen voor opvang in Nederland in aanmerking komen. Met betrekking tot het aantal wil de CDA fractie stellen dat er ons inziens geen sprake hoort te zijn van een absolute bovengrens. De behoefte aan adequate opvang hoort eerder het uitgangspunt te zijn. Indien op grond van de criteria en in overleg met de UNHCR en gelet op de nog altijd toenemende vluchtelingenstroom behoefte is aan meer opvang in Nederland dan hoort dat ons inziens nadrukkelijk tot de mogelijkheden te behoren. Het CDA heeft eerder gepleit voor de opvang van vluchtelingen die niet of niet adequaat opgevangen kunnen worden in de buurlanden, dat is nu zeer aan de orde, daar passen ook geen absolute bovengrenzen bij.

2. De reden dat wij vorige week niet om een actieve stap van de regering gevraagd hebben om het voorbeeld van Duitsland en Noorwegen te volgen was gelegen in de verzekering dat wij de UNHCR meegedeeld hadden tot de opvang van schrijnende medische gevallen bereid te zijn en anderzijds de mededeling van de staatssecretaris dat de UNHCR Duitsland Zwitserland en Noorwegen verzocht hadden niet langer zelfstandig vluchtelingen rechtstreeks afkomstig uit de buurlanden op te vangen. Hoe verhoudt dit zich tot de uitspraak van de staatssecretaris dat de UNHCR positief staat tegenover het Nederlandse aanbod.

3. Een vraag betreft het aanbod om de vluchtelingen tijdelijk in Nederland op te vangen. Kan de staatssecretaris aangeven wat dit precies inhoudt. Is daarbij sprake van de nieuw op te zetten ontheemdenstatus?

4. Opvang in de buurlanden blijft grote zorgen baren Ogata heeft opnieuw voor extra financiŽle en materiŽle ondersteuning gevraagd. De minister van buitenlandse zaken heeft ons vorige week verzekerd dat er een buffer was. Ik heb daar al over in het AO van vanochtend gesproken. Zowel de coŲrdinatie als de financiering als de materiele opbouw van vluchtelingenkampen als de opvang op langere termijn (winter) vragen om een extra inspanning. Welke initiatieven worden daartoe genomen. Ondersteuning van de opvang in allerlei opzicht in MacedoniŽ, maar zeker ook in AlbaniŽ en Montenegro behoort tot de absolute prioriteit.

5. De staatssecretaris heeft voorts vorige week aangegeven dat Albanezen uit Kosovo tijdelijk bij familie in Nederland mogen wonen onder bepaalde voorwaarden zou een bezoekersvisum worden afgegeven, waarbij niet moeilijk gedaan zou worden over het ontbreken van papieren. Terecht. Vanzelfsprekend willen mensen voor hun eigen ouders of kinderen kunnen zorgen en hen niet aan hun lot overlaten in AlbaniŽ of MacedoniŽ. Toch bereiken mij veel signalen dat een en ander niet goed geregeld is. Zowel op het gebied van de voorlichting en assistentie als met betrekking tot de instructies die zijn uitgegaan naar de ambassade. "Ze moeten maar iets improviseren" Zijn er nu wel of niet duidelijke instructies, Waaraan moeten ze voldoen? Ook vind de CDA fractie gelet op de noodsituatie dat er tijdelijk een uitbreiding van de ambassade moet komen in Skopje. Het kan nu toch niet zo zijn dat niemand te bereiken is in het weekend. Datzelfde geldt voor de vestiging van de honorair consul in AlbaniŽ.

6. Schengenclaims ja, om de druk te houden op de Europese partners, maar het kan niet zo zijn als een Schengenclaim wordt gesteld dat er dan geen opvang is.


menu | dDH