[Menu] [dDH]

Kosova en Nederland 1999
Brief Ministerie van Buitenlandse Zaken inzake recente ontwikkelingen in Kosovo-crisis
(stoppen bombardementen)


Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer
  der Staten-Generaal
  Binnenhof 4
  Den Haag 
                             Directie Politieke Zaken
                             Bezuidenhoutseweg 67
                             Postbus 20061
                             2500 EB Den Haag 


  Datum   10 juni 1999 
  Kenmerk  DPZ/340-99 
  Blad    /1 
  Bijlage(n) 3 
  Betreft Recente ontwikkelingen in Kosovo-crisis


           Zeer Geachte Voorzitter,

    Teneinde Uw Kamer te informeren over recente ontwikkelingen in de Kosovo-crisis, 
    en voortuitlopend op een nadere brief inzake Nederlandse deelname aan KFOR, doe 
    ik U mede namens de Minister van Defensie bijgaand copieen toekomen van de 
    teksten van 

    -  de op 9 juni jl. gesloten Military Technical Agreemant (MTA); 
    -  het vandaag, 10 juni 1999, door SG NAVO Solana aan SGVN Kofi 
      Annan gezonden bericht dat de NAVO heeft vastgesteld dat een begin is 
      gemaakt door de Federale Republiek JoegoslaviŽ met de terugtrekking 
      van militaire eenheden uit Kosovo, in het licht waarvan hij besloot de 
      NAVO-luchtacties op te schorten; 
    -  de vandaag, 10 juni 1999, door de Veiligheidsraad met 14 stemmen voor 
      en een onthouding (China) aanvaarde resolutie, nr 1244 (1999), over 
      Kosovo. 

    De Minister van Buitenlandse Zaken, 


Bron: website Min. BUZA


menu | dDH