[Menu] [dDH]

Kosova en Nederland 1999
Info-avond Kosov@

Persbericht 31 maart 1999

Het Balkan Peace Team Nederland organiseert een bijeenkomst met Lyn Back op 14 april 1999 om 20.00 uur te Amersfoort. Lyn (58), Quacker, is sinds juli '98 vrijwilligster van het Balkan Peace Team in Belgrado en Kosov@.
Zij heeft in deze periode met verschillende Albanese en Servische vrouwen- en studentengroepen contacten gelegd. Het BPT-huis in Pristhine was een veilige plaats voor ontmoetingen. De NAVO bombardementen hebben hieraan een abrupt einde gemaakt.

Het Balkan Peace Team is op woensdag 17 maart uit Belgrado vertrokken. Het team dat bestond uit twee Amerikanen en een Brit gaat vanaf volgende week in Engeland, Duitsland en Groot Britannie speekbeurten houden. Lyn zal ons vertellen over de vele plaatselijke organisaties (NGO's), die op een geweldloze manier anti-oorlogs campagnes hebben gevoerd. Juist voor deze organisaties in Kosov@ en Servie komen de bombardementen hard aan. Verder zal ze vertellen over het werk van BPT van de afgelopen maanden en handreikingen geven hoe we het werk van vredes- en mensenrechten organisaties en andere geweldloze initiatieven kunnen ondersteunen.

Plaats: Doopsgezind Remonstrants Centrum
Van de Houvezaal
Stadsring 137
Amersfoort
Bereikbaar met bus: 5,6,7,8, (halte Hendrik van Vianden)

Voor meer informatie:
BPT NL
033-4655395 of 0521- 588553
e-mail: bptei@antenna.nl


menu | dDH