[Menu] [dDH]

Kosova en Nederland 1999
Toespraak van Thanasis Apostolou
(lid Tweede Kamer PvdA)

Onderstaande verklaring werd namens Thanasis Apostolou voorgelezen op 10 april 1999 op de Dam in Amsterdam, tijdens de landelijke demonstratie tegen de NAVO-bombardementen op Joegoslavie:

Beste mensen,

Ik begroet deze demonstratie tegen de oorlog in Kosovo, Servie en Montenegro als een teken van verzet tegen de waanzin van het geweld.

Sinds meer dan twee weken beleven we in ons werelddeel een onbeschrijfelijke humanitaire tragedie van Kosovo-Albanezen en een ongehoorde en onvoorstelbare militaire actie van de NAVO, die de soevereine staat Joegoslavie vernietigt en verwoest.

De barbarij van de oorlog heeft zich opnieuw meester gemaakt van Europa. Wij zijn opnieuw getuigen van bombardementen op steden, bruggen, wegen, verwarmingsinstallaties, fabrieken en elektriciteitscentrales. Wij zien via de TV de hel waarin kleine kinderen terecht zijn gekomen. Deportaties, dood en wanhoop is het resultaat van de oorlogsmachine.

Het is verbazingwekkend hoe de oorlogspropaganda erin slaagt de militaire acties van de NAVO te presenteren als humanitaire interventie. Wij worden bedrogen terwijl we er bij staan. Geen enkele van de beoogde doelstellingen van de aanval van de NAVO is bewaarheid. De humanitaire catastrofe die voorkomen moest worden is juist uitgelokt en heeft plaats gevonden. Het akkoord van Rambouillet zal misschien nooit worden ondertekend, de verzwakking van Milosevic is noodgedwongen in grotere populariteit omgezet, de destabilisatie op de Balkan is alleen maar toegenomen.

En toch wil de NAVO de acties verder intensiveren, wil de ellende nog verder vergroten. Wat is werkelijk de bedoeling van de NAVO? Steekt er achter de bombardementen een plan dat nog niet openlijk bekend wordt gemaakt? Of is het een grote vergissing. Hoe heeft het zover kunnen komen dat de NAVO die vijftig jaar lang als verdedigingsorganisatie heeft gefunctioneerd nu een aanvalsorganisatie is geworden en zelf een oorlog is begonnen tegen een land dat geen bedreiging is voor de NAVO?

Met de organisatoren van deze demonstratie roep ik alle democratische krachten in Nederland op duidelijk en luid protest aan te tekenen tegen deze oorlog.

Het verrassingseffect van deze NAVO-aanval heeft velen nog niet doen beseffen dat onze wereld in een avontuur dreigt te worden gestort dat ongehoord tragische dimensies kan aannemen. Vrede en stabiliteit in Europa zijn aan het wankelen, de Verenigde Naties worden genegeerd, het internationale recht wordt als niet ter zake doende opzij gezet, onderhandelen als middel voor vreedzame oplossingen wordt vervangen door het dictaat van de sterkste, het geweld van de wapens mag als enige spreken. Hoe kan de beschaafde wereld dit accepteren? Steeds meer mensen, ook in Nederland verzetten zich daartegen. Het NIPO onderzoek van eergisteren bewijst dat steeds meer mensen NEE zeggen tegen de NAVO bombardementen. Was twee weken geleden 64% van de Nederlandse bevolking voor luchtaanvallen nu is 57% daarvoor. De vrouwen in Nederland geven reeds het goede voorbeeld; zij zijn in meerderheid tegen de NAVO acties. Twee weken geleden was 52% van de vrouwen voor, nu is maar 39% voor.

Het kan niet anders zijn of de meerderheid van de Nederlanders zal zich tegen deze NAVO-acties uitspreken.

Vanaf de Dam in Amsterdam, vanaf dit plein van het verzet komt de uitnodiging aan alle Nederlanders om zich tegen deze onmenselijke oorlog te keren.


menu | dDH