[Menu] [dDH]

Kosova en Nederland 1999
Wake in Amsterdam

De abc basisgroep amsterdam roept jullie op om in aktie te komen tegen de bombardementen van de navo.
Onder de leus "oorlog is geen oplossing" wordt er vanaf maandag 29 maart 1999 een vredeswake gehouden op de dam in amsterdam. we kunnen dan ook ter plekke met elkaar praten, wat verder te doen!

De vredeswake zal zonodig iedere werkdag plaats vinden vanaf 19.00 tot 20.00 uur.

Wij willen:

mazzel, gerard schut

ABC Amsterdam,P.O.Box 6452,1005 EL Amsterdam, Netherlands
email abcadam@hotmail.com of abc-adam@dds.nl
tel 06-22328026


menu | dDH