[Menu] [dDH]

Kosova en Nederland 1999
Stille vredestocht : stop de oorlog in Kosovo, vrede op de Balkan

Eindhoven 29 april 1999

Op dinsdag 4 mei zal er aansluitend aan de herdenking bij het verzetsmonument aan de Parklaan / hoek Pelikaanlaan, georganiseerd door Vrouwen voor Vrede, een stille tocht gehouden worden door de binnenstad van Eindhoven. Deze tocht zal eindigen op het Wilhelminaplein bij het Amnesty-monument.

De tocht zal op ingetogen wijze aandacht vragen voor de gruwelijke gevolgen van het conflict in de Balkan, oproepen tot vrede, solidariteit betuigen met alle slachtoffers van het conflict en mensen proberen te bewegen om zich aan te sluiten bij de diverse initiatieven, die er op dit moment in Eindhoven leven m.b.t. de oorlog in Kosovo (wakes, inzamelingen, informatieactiviteiten etc.).
De bijeenkomst op de Parklaan begint om 17.00u en de stille tocht zal vanaf 17.30u starten om te eindigen om circa 18.00u op het Wilhelminaplein. Aldaar zal er gelegenheid zijn om met diverse vertegenwoordigers van vredesinitiatieven informatie uit te wisselen.

Meer informatie over de tocht en andere Eindhovense initiatieven is te verkrijgen bij het Vredesburo, Grote Berg 41 tel : 2444707.


menu | dDH