[Menu] [dDH]

Kosova en Nederland 1999
Openbaar debat: NAVO krijgsmacht of vredesmacht?

Met haar gewelddadig ingrijpen in Kosovo heeft de NAVO, letterlijk en figuurlijk, heel wat overhoop gehaald.
Het middel van de luchtbombardernenten bleek erger dan de kwaal van de Servische onderdrukking. Het NAVO-optreden was volgens Marcel van Dam "slecht doordacht en irrationeel". Wanneer de NAVO, opgericht als defensie-apparaat, in de aanval gaat dan wijst dat er sterk op dat zij in feite geen bestaansrecht meer heeft en stelt zij daarmee haar eigen geloofwaardigheid ter discussie. Het ingrijpen roept dan ook nog steeds veel vragen op. Vragen op het gebied van de nzijdige besluitvorming, zonder enig VN-mandaat; het negeren van internationale rechtsregels; de kwalijke gevolgen voor mens, milieu en voor de politieke en economische stabiliteit van de gehele Balkan.

Maar lag de fout al niet in Rambouillet waar onderhandeld werd met het mes op tafel? Een dergelijke onderhandelingsstrategie getuigde, volgens de psycholoog Jaap van Ginneken, van een "cultureel meerderwaardigheidscomplex en van morele superioriteitsgevoelens" Het NAVO-optreden kwam voort uit roekeloze, westerse hoogmoed. "Geweld is een kwestie van ongeduld", aldus Paul Scheffer in Elsevier.

De vredesorganisaties PAIS, het Humanistisch Vredesberaad en het Haags Vredes Platform, met steun van de FNV-werkgroep "Vrede en Ontwapening", achten het de hoogste tijd voor een kritische nabeschouwing en organiseren daarom een debat over de geloofwaardigheid van de NAVO. In dit debat zullen o.a. Meindert Stelling (Juristen voor de Vrede), Rob van Wijk van Instituut Clingendael (gevraagd), Hans Feddema (PAIS) en een aantal kamerleden, onder leiding van Adrienne van Melle (Vrouwen voor Vrede), met elkaar en met de zaal in discussie gaan. Het debat is gratis toegankelijk en vindt plaats op:

Vrijdag 29 oktober 1999, om 19.30 uur in Dienstencentrum "De Kronkel", Westeinde 425, Den Haag (bereikbaar met tramlijn 2 vanaf het Centraal Station)

Voorafgaand aan het debat vindt om 18.00 uur in "De Kronkel" het traditionele, vegetarisch vredesdiner plaats.
Belangstellenden hiervoor kunnen zich opgeven door uiterlijk 15 oktober f 10,-- over te maken op giro 49.64.49 t.n.v. Haags Vredes Platform te Den Haag, o.v.v. Vredesdiner 1999.

Nadere informatie over debat en diner kunt u ontvangen via de telefoonnr's 010-404.91.48, 070-365.85.33, 070-350.78.77 of 071-523.25.96.


menu | dDH