[Menu] [dDH]

Kosova en Nederland 1999
Studiedag 'De Toekomst van de Balkan'

georganiseerd door GroenLinks 19 juni 1999
10:45-16:00 uur, Niels Stensencollege, Amerikalaan 17, Utrecht
Info en opgave: 030-2399900

Programma


10.45  zaal open
11.15  opening door dagvoorzitster Mirjam de Rijk, 
    plenaire inleiding door Chris Keulemans
11.45  aanvang workshops
13.00  lunch
14.00  voortzetting workshops
15.15  thee
15.30  culturele afsluiting: koor 'Vrouwvolk' zingt liederen uit de 
    Balkan 
16.00  einde

Voor koffie, thee en lunch wordt gezorgd. 

Mede in overleg met de sprekers zijn de thema's van de workshops nader uitgewerkt. Om diverse redenen zijn twee oorspronkelijke thema's nu samengevoegd tot een workshop.
Elke workshop bestaat uit twee delen van vijf kwartier en behandelt twee aspecten van het thema. Doel is een grotere kennis van oorzaken, gevolgen en oplossingsmogelijkheden aangaande de problematiek in de Balkan-regio. De studiedag is bedoeld voor actieve kennisverwerving: deelnemers worden nadrukkelijk uitgenodigd tot vragen en discussie. Het is daarbij niet nodig om te komen tot gezamenlijke standpunten. Wel is van belang de discussie te richten op de toekomst.

Workshop 1: Economie, Europa en de Balkan

11.45-13.00
Prof.Dr.H.de Haan (econoom, CDA-Kamerlid)
In hoeverre heeft de oorlog in Joegoslavie economische oorzaken? Welke economische gevolgen heeft deze oorlog resp. voor het Westen en voor de Balkan-regio? 14.00-15.15 Dhr.J.Lagendijk (lijsttrekker Europees Parlement GroenLinks) Welke rol kan de Europese Unie spelen bij stabilisering van de Balkan?

Workshop 2: Vluchtelingen: Herkomst en hulp

11.45-13.00
Dhr.M.van der Port
Wat is de basis van het etnisch nationalisme? Hoe kan veiligheid worden gecreeerd in een multi-etnische regio? Kunnen de Kosovaren terug naar huis?

14.00-15.15
Dhr.W.Kok
Emergency Desk Artsen zonder Grenzen & Dhr.M.ter Kulve, Context Unit Artsen zonder Grenzen Welke problemen spelen rond vluchtelingenopvang in een conflictgebied? Wat is de relatie tussen hulpverleners en militairen?

Workshop 3: Oorlog, oppositie en de rol van burgers

11.45-13.00
Mw.J.Reijntjes, Balkan Peace Team
Hoe kunnen Westeuropese burgers een rol spelen bij conflictbemiddeling en verzoening? Wat zijn de voorwaarden en wat zijn de beperkingen?

14.00-15.15 (engelstalig)
Mw.M.Oklobdzija, Press Now
Hoe heeft de oppositie uit de regio de oorlog overleefd? Heeft zij gezamenlijke strategieen?

Workshop 4: Militair ingrijpen, mogelijkheden en beperkingen

11.45-13.00
Dhr.K.Koster, Anti-Militaristisch Onderzoeks Kollektief
Hoe verhouden zich politieke belangen en militaire belangen in de oorlog in Joegoslavie?

14.00-15.15
Dr.J.van Ginneken, psycholoog, Universiteit van Amsterdam.
Welke rol speelt de perceptie van de oorlog in de publieke opinie en in de onderhandelingen?

Info en opgave: 030-2399900.


menu | dDH